Na Forum Polska-Węgry (18-19 maja) o wspólnym budowaniu jakości życia w regionie

Na dwa dni (18-19 maja) Stary Sącz stanie się miejscem debaty o przyszłości i zacieśnianiu relacji polsko-węgierskich.  W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu pojawią ważne postaci polskiej i węgierskiej polityki i biznesu, przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych.  Wydarzeniu patronuje Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 

Klasztor Klarysek w Starym Sączu

Polska jako lider inicjatywy Trójmorza jest szczególnie zainteresowana budowaniem silnej pozycji państw regionu. Dlatego organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich Forum Polska-Węgry odbywa się pod hasłem „W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej”. Inicjatywa Forum Polska-Węgry jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie tworzenia przestrzeni spotkania międzynarodowego środowiska liderów państw regionu, których celem jest intensyfikacja inwestycji, przyciąganie biznesu, a także wspieranie działalności badawczo-naukowej i wymiany kulturowej w Europie Środkowej.

Podczas uroczystej gali Forum Polska-Węgry,  która odbędzie się wieczorem pierwszego dnia konferencji, zostaną przyznane  nagrody, które otrzymają osoby szczególnie zasłużone dla wzmacniania dobrych relacji między tymi krajami.

Osobne nagrody REGIO TANDEM otrzymają przedstawiciele miast i gmin, którzy w szczególny sposób współpracują ze swoimi węgierskimi i polskimi odpowiednikami przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia relacji pomiędzy Polską i Węgrami.

Galę uświetni występ zespołu Hungarian Folk Embassy.  Misją zespołu jest rozpowszechnianie na Węgrzech i poza ich granicami muzyki oraz autentycznej kultury ludowej mieszkańców Basenu Karpackiego. Pomysłodawcą i założycielem zespołu jest laureat nagrody Junior Prima, skrzypek – Mihály Rosonczy Kovács. Motto zespołu to ,,Wierz w to, co autentyczne’’ oraz słowa Zoltána Kodálya: „Ten, kto nie należy do żadnego narodu, nie może należeć do ludzkości’’.

W ramach obrad dwudniowego Forum przewidziano podjęcie między innymi takich tematów:

  • W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej. Podstawy budowy państwa dobrobytu– sesja otwierająca
  • Warszawa i Budapeszt – polityczna wspólnota interesów wczoraj i dziś
  • Lokalny produkt – globalny sukces
  • Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji
  • Jak chronić wspólne dziedzictwo przyrodnicze Karpat?
  • Turystyka – jak się skutecznie promować?
  • Inwestycje w przyszłość – nauka i edukacja
  • Inwestycje bezpośrednie i pośrednie w regionach – wymiana doświadczeń
  • Co małe miasta i gminy mają ze współpracy międzynarodowej

 

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.