Myśl innowacyjnie! Prof. Ulrich Weinberg z HPI School of Design Thinking o innowacyjności w regionie EŚW na Forum Ekonomicznym

Prof. Ulrich Weinberg jest dyrektorem HPI School of Design Thinking od 2007 roku. Jest członkiem zarządu DGQ Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości od 2014 r., współzałożycielem WeQ-Foundation i prezesem Global Design Thinking Alliance (GDTA) z członkami na 5 kontynentach. W najnowszej książce ‘’Network Thinking – Beyond Brockhaus-Thinking” wzywa do radykalnego nowego myślenia w edukacji i biznesie. Niemiecki magazyn biznesowy ‘’Handelsblatt’’ umieścił go na liście 100 najlepszych innowatorów w Niemczech.

Bez wątpienia, kreatywność i innowacyjność są kluczami do konkurencyjności i wzrostu europejskiej gospodarki. Prof. Ulrich Weinberg zabierze głos w panelu dyskusyjnym „Innowacyjna Europa Środkowa – nowe możliwości współpracy w regionie”. Z globalnej perspektywy Europa Środkowa pozostaje alternatywą dla zagranicznych inwestorów z Chin i Indii. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wszystkie państwa regionu współpracowały przy rozwoju innowacji i zrównoważonym rozwoju. Z jakimi rodzajami przeszkód musimy się zmierzyć podczas rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jakie zmiany w ustawodawstwie powinny być wprowadzone w celu wzmocnienia tego rodzaju współpracy? Czy wreszcie istnieje silna polityczna determinacja do wzmocnienia współpracy i pola innowacji?

Te i inne kwestie zostaną poruszone w panelu „Innowacyjna Europa Środkowa – nowe możliwości współpracy w regionie”. Debata będzie moderowana przez Renatę Annę Jaksę, dyrektor Centrum Europejskiego ICEG z Węgier. Razem z Prof. Weinbergiem w dyskusji wezmą udział: Vazil Hudak, Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny, Słowacja, Andriy Zablovskyy, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców, Gabinet Ministrów Ukrainy, Ukraina, Grzegorz Napieralski, Senator, Senat RP, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju i László György, Minister Stanu ds. Strategii Gospodarczej i Regulacji, Ministerstwo Innowacji i Technologii z Węgier.

Przed objęciem funkcji dyrektora w HPI pan Weinberg był ekspertem ds. animacji komputerowej i gier, tytuł profesora uzyskał na Poczdamskim Uniwersytecie Filmowym, jest profesorem wizytującym na Communication University of China w Pekinie. Razem z zespołem 35 profesorów i asystentów prowadzi projekt dla 120 studentów, reprezentujących 70 dyscyplin, 60 uniwersytetów i 20 narodowości. Każdego roku na HPI kształci się ponad 3 000 profesjonalistów w Design Thinking.Podejście Design Thinking stało się bardzo atrakcyjne dla dużych korporacji w ostatnich latach, ponad połowę niemieckich największych firm używa Design Thinking jako część procesu własnej transformacji cyfrowej.