Minister zdrowia – Łukasz Szumowski gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów

Ogólnopolska debata – „Wspólnie dla zdrowia” będzie miała swoją kolejną odsłonę podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów. Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski osobiście pojawi się w Krakowie, żeby podsumować ostatnie działania, które stały się udziałem jego resortu.

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów tematyka zdrowotna będzie się przebijać bardzo mocno. W programie przygotowanych jest aż 7 dyskusji panelowych dotykających obszaru medycyny oraz debata oksfordzka na temat: Centralistyczny czy samorządowy model ochrony zdrowia.

Zgodnie z prognozami, w przeciągu najbliższej dekady ludzie po 65 roku życia będą stanowić niemal jedną czwartą europejskiej populacji. Dlatego tak ważna jest kompleksowa i skoordynowana opieka medyczna wykorzystująca najnowsze technologie. To dzięki niej świadczenia zdrowotne mają być bardziej dostępne i wydajne oraz zapewniać spersonalizowaną opiekę z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji.

Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak aby działała sprawniej i efektywniej. Optymalne wykorzystanie większych niż kiedykolwiek przedtem publicznych wydatków na ochronę zdrowia wymaga – zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego – publicznej dyskusji.

W ramach kolejnej odsłony ogólnonarodowej debaty  „Wspólnie dla Zdrowia” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia będziemy starli się opracować najlepsze scenariusze do zmiany i poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. W ramach debaty zamierzamy ustalić priorytety i wytyczyć cele działania poprzez ogólnospołeczny dialog, wspólnie z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, pracodawców i ekspertów.