Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska na Forum w Krynicy

Dzięki programowi „Rodzina 500+” skokowo wzrosły nakłady na politykę rodzinną. W przyszłym roku wyniosą one ponad 3,4 proc. PKB – powiedziała w Krynicy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Minister była gościem panelu dyskusyjnego „Polityka prorodzinna – nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie” XXVI Forum Ekonomicznego.

– Dzięki wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” nakłady na politykę rodzinną wzrosły skokowo o ponad 1 pkt proc. i w roku 2017 wyniosą ponad 3,4 proc. PKB, wobec zdecydowanie niższych nakładów w 2015 r. czy w poprzednich latach – mówiła Rafalska podczas panelu.

– Spodziewamy się, że przeniesie się to na efekt poprawy dzietności, zmniejszenia ubóstwa i poprawy kapitału ludzkiego – dodała.

Rafalska podczas swojego wystąpienia przekonywała też, że nie da się zaadoptować polityki rodzinnej stosowanej w jednym kraju do innego kraju. – Nie ma jednego modelu polityki rodzinnej, który możemy przyjąć, jak najlepszą receptę. Ta polityka musi być skrojona na miarę każdego z krajów, musi uwzględniać specyfikę społeczeństwa, w którym jest realizowana – mówiła.

– Powinna być też na tyle bogata i atrakcyjna, żeby zostawiać swobodę wyboru instrumentów polityki rodzinnej każdej ze stron – dodała.

Wsparciem programu „Rodzina 500+” – jak informuje MRPiPS – do końca lipca objętych zostało ponad 3,6 mln dzieci. Ogółem złożono 2,7 mln wniosków. Na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 170 tys.

Program działa od kwietnia; na jego podstawie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach – również na pierwsze. Wsparcie otrzymują również wszystkie dzieci w rodzinach zastępczych.

Money.pl