Minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie gościem Forum Ekonomicznego

Elżbieta Rafalska. Fot. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju potwierdziła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szefowa resortu weźmie udział w dyskusji o wyzwaniach, barierach i perspektywach polityki socjalnej oraz wygłosi wykład o samorządowej polityce rodzinnej.

Podczas ubiegłorocznego XXVI Forum Ekonomicznego minister Rafalska mówiła:

– Dzięki wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” nakłady na politykę rodzinną wzrosły skokowo o ponad 1 pkt proc. i w roku 2017 wyniosą ponad 3,4 proc. PKB, wobec zdecydowanie niższych nakładów w 2015 r. czy w poprzednich latach –. – Spodziewamy się, że przeniesie się to na efekt poprawy dzietności, zmniejszenia ubóstwa i poprawy kapitału ludzkiego.

Rafalska podczas swojego wystąpienia przekonywała też, że nie da się zaadoptować polityki rodzinnej stosowanej w jednym kraju do innego kraju.

– Nie ma jednego modelu polityki rodzinnej, który możemy przyjąć, jak najlepszą receptę. Ta polityka musi być skrojona na miarę każdego z krajów, musi uwzględniać specyfikę społeczeństwa, w którym jest realizowana – mówiła. – Powinna być też na tyle bogata i atrakcyjna, żeby zostawiać swobodę wyboru instrumentów polityki rodzinnej każdej ze stron.

Elżbieta Rafalska zanim zajęła się działalnością samorządową i polityczną była nauczycielem akademickim. W latach 1994-2005 była radną Gorzowa Wielkopolskiego. W 2005 roku została wybrana senatorem okręgu lubuskim. Była przewodniczącą senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W latach 2006-2007 zajmowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W wyborach parlamentarnych w 2007 i 2011 roku zdobyła mandat posła. Ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej została mianowana w listopadzie 2015 roku.