Minister Marek Gróbarczyk gościem specjalnym rozmów o przyszłości polskich miast poprzemysłowych w ramach XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej potwierdził udział w panelu Postindustrialna rzeczywistość. (nie)wykorzystany potencjał? 6 września, w trzecim dniu „polskiego Davos”. Uczestnicy dyskusji spróbują zakreślić możliwe scenariusze rozwoju dla miast, które zostały najbardziej dotknięte w wyniku restrukturyzacji gospodarki po 1989 roku.

źródło: pap.pl

Jakie środki i działania powinny zostać podjęte przez włodarzy wysoko uprzemysłowionych miast, których duże części stanowią dziś zamknięte zakłady i fabryki? Na szczęście żadnego z tych ośrodków nie spotkał smutny los amerykańskiego Detroit, ale pytanie pozostaje: czy takie miejsca mają gospodarczy potencjał, a jeśli tak – jak go wykorzystać? Jak kształtować gospodarkę i wspierać przedsiębiorczość? I wreszcie – jak efektywnie zagospodarować postindustrialną infrastrukturę?

Poza ministrem Gróbarczykiem w dyskusji wezmą udział także prezydenci miast, specjaliści w zakresie planowania przestrzennego i przekształcania postindustrialnych terenów z Polski, Czech, Ukrainy i Rosji.

Marek Gróbarczyk – inżynier i menedżer, obecny minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pracował, jako oficer na statkach zachodnich armatorów, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej. W Parlamencie Europejskim pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.