Minister Łukasz Szumowski zapowiada kolejną debatę o systemie ochrony zdrowia.

31 lipca w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie informujące o IX Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 4–6 września. Będzie to kontynuacja ogólnopolskiej dyskusji „Wspólnie dla zdrowia”, zainicjowanej przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Od dawna pojawia się mnóstwo głosów na temat postrzegania pacjenta jako inwestycji, a nie kosztu. Chodzi tu przede wszystkim o długie życie w dobrej kondycji. Aby określić, jakim zyskiem dla budżetu staje się zdrowy pacjent, należy oszacować wszelkie koszty pośrednie, jakie generuje choroba i niepełnosprawność. Potrzebna jest zatem międzyresortowa współpraca decydentów i specjalistów.

IX Forum Ochrony Zdrowia ma być milowym krokiem na drodze do zmiany systemu opieki zdrowotnej, dlatego minister Szumowski powiedział podczas konferencji, że bez dyskusji o alokacji środków o sposobach finansowania i mierzeniu efektów zainwestowanych pieniędzy Polaków nie da się osiągnąć poprawy.

– Jesteśmy w trakcie omawiania docelowego modelu systemu ochrony zdrowotnej – powiedział minister. – Będziemy rozmawiać o źródłach finansowania, alokacji środków w całym systemie, analizach oraz miernikach bezpieczeństwa i skuteczności finansowej – dodał.

Szef resortu zdrowia stwierdził, że podejście do oceny jakości opieki zdrowotnej zawiera w sobie nie tylko procedury medyczne, ale także profilaktykę i promowanie zdrowego stylu życia. A to ma znacznie większy wkład w dobrostan populacji niż działania terapeutyczne.

– Rzadko mamy okazję dyskutować w jednym miejscu z panem premierem, ministrami i ekspertami oraz ze stroną społeczną i debatować o zdrowiu z punktu widzenia ekonomii, finansów, inwestycji i wartości – mówił.

– Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy włączeni przez ministerstwo do ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla zdrowia” – powiedział Jerzy Bochyński, prezes Instytutu Studiów Wschodnich i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. – To jeden z pierwszych sukcesów tegorocznego Forum. Oprócz około 4 tys. gości, których się spodziewamy, będzie ponad 500 dziennikarzy, by dotrzeć do wszystkich z informacją o najważniejszych tematach w polskim systemie ochrony zdrowia.

źródło: https://www.rp.pl/Sluzba-zdrowia/308019930-Minister-chce-rozmawiac-o-systemie-ochrony-zdrowia.html