Minister Łukasz Szumowski na IX Forum Ochrony Zdrowia – KONFERENCJA PRASOWA

Mówisz – „IX Forum Ochrony Zdrowia”, myślisz – druga część debaty „Wspólnie dla zdrowia” organizowanej pod patronatem ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.

Minister Łukasz Szumowski jako inicjator ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla zdrowia” weźmie udział w IX Forum Ochrony Zdrowia, w dniach 4-6 września 2018. Spotkania osób decydujących o polityce zdrowotnej państwa od lat wpisują się w scenerię Forum Ekonomicznego w Krynicy. To tam najznakomitsi goście z kraju i zagranicy rozmawiają o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Europą i światem w nadchodzących dekadach.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na briefing prasowy w tej sprawie, który odbędzie się 31.07.2018 (wtorek) w Ministerstwie Zdrowia/sala kasetonowa (ul. Miodowa 15), o godzinie 15:00

Podczas briefingu na Państwa pytania odpowiadać będzie:

prof. Łukasz Szumowski – minister zdrowia

Jerzy Bochyński – prezes Instytutu Studiów Wschodnich, organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres mailowy: biuro.prasowe@isw.org.pl

Jak przystało na Forum Ekonomiczne – omawiane będą tylko tematy ważne i najważniejsze. Skoro tak, nie może wśród gości zabraknąć najważniejszej osoby decydującej o  kształcie systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Minister Łukasz Szumowski weźmie udział w Forum Ochrony Zdrowia, przedstawiając swoje poglądy i plany zmian systemowych w ramach paneli dyskusyjnych, z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów i gości zagranicznych.

Plan debat „Wspólnie dla Zdrowia” w ramach krynickiego FOZ:

  1. Pacjent i system: zasady działania opieki medycznej – Prezentacja wniosków z pierwszej debaty z dnia 13.06.2018 w Warszawie
  2. Finanse na rzecz najwyższej wartości zdrowotnej – źródła finansowania
  3. Finanse na rzecz najwyższej wartości zdrowotnej – zasady alokacji
  4. Innowacje organizacyjne na rzecz jakości i bezpieczeństwa
  5. Medycyna jako część gospodarki nastawionej na rozwój
  6. Czy jesteśmy gotowi do przejścia na model płacenia za efekty: value-based, performance-based? Czy mamy do tego narzędzia?

Dla licznych ekspertów, lekarzy, przedstawicieli administracji publicznej, innowacyjnych przedsiębiorców oraz firm, instytucji międzynarodowych, jak również jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się ochroną zdrowia, będzie to niepowtarzalna okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami administracji rządowej oraz świata medycyny.

Forum Ochrony Zdrowia jest najważniejszą w Polsce platformą dyskusyjną na tematy zdrowotne, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Szczególne znaczenie ma możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich stron odpowiadających za rynek usług medycznych w Polsce i Europie, w obszarze: finansowym, regulacyjnym i innowacji.

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Lefanowicz, Marketing Manager Forum Ochrony Zdrowia, a.lefanowicz@isw.org.pl