Minister kultury i dziedzictwa narodowego weźmie udział w Forum Ekonomicznym

Wicepremier Piotr Gliński potwierdził swój udział w krynickich obradach. To już jego kolejna obecność na Forum Ekonomicznym.

Piotr Gliński w rządowych strukturach odpowiada za opiekę nad teatrem, muzyką, baletem, operą, sztukami plastycznymi, literaturą, filmem, muzealnictwem, kulturą ludową, szkolnictwem artystycznym, edukacją kulturalną, ochroną zabytków, archiwami państwowymi i wymianą kulturalną z zagranicą. Jest profesorem socjologii i magistrem ekonomii, wykładowcą akademickim, w latach 2005-2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W ubiegłym roku, podczas XXVI Forum Ekonomicznego minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał, że dla pomysłu państwa opiekuńczego nie ma przyszłości w tradycyjnej formie z trzech powodów:

– Nikt nie może sobie na to pozwolić, z wyjątkiem bogatych państw naftowych, przynosi on efekty niesprzyjające rozwojowi, tworzy wzory postępowania. Istnieje konieczność zastosowania państwa opiekuńczego w formie zmodyfikowanej na dwa sposoby. Po pierwsze, z uwzględnieniem aspektów prorozwojowych – państwo opiekuńcze, które stanowi raczej gospodarkę nastawioną na opiekę, powinno wspierać np. najskuteczniejsze firmy oraz bardziej utalentowane osoby. Po drugie, solidarność z pracującymi społeczeństwami. Oznacza to, że państwo opiekuńcze może pomóc w budowaniu kapitału społecznego, który również jest ważny dla rozwoju – mówił Gliński.

Wicepremier wyjaśnił, że państwo powinno wspierać tych, którzy „tworzą wartości i kapitał społeczny, lepsze poziomy aspiracji”.

– W ten sposób państwo powinno brać na siebie odpowiedzialność i zobowiązywać się do wspierania tego rodzaju działań. Jako państwo mamy obowiązek wspierania branż kreatywnych, to kwestia odpowiedzialnego rozwoju – podkreślał.