Minister Jacek Czaputowicz potwierdził uczestnictwo w tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy

Szef resortu spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego weźmie między innymi udział w panelu Ciche połoniny – jak zapewnić bezpieczeństwo polityczne w Europie Karpat? Zaproszeni goście to urzędnicy najwyższego szczebla państw Europy Środkowo-Wschodniej: Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier, Edgars Rinkēvičs, minister spraw zagranicznych Łotwy, Zsolt Németh, Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Martin Fedor, Przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Przyjaźni i były minister obrony Słowacji.

źródło: rp.pl

Paneliści rozmawiać będą na temat różnych wymiarów integracji w ramach rozszerzonej Grupy Wyszehradzkiej: „głębokości” integracji (jak dziś rozwinięta jest współpraca, jakie są perspektywy zacieśniania relacji) i jej „szerokości” (o jakie państwa można rozszerzyć grupę w formule V4+). Głównym tematem będzie jednak problem bezpieczeństwa naszej części Europy, a zwłaszcza zagrożeń, płynących ze wschodu.

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Absolwent podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim). W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. Za swoją działalność został internowany 13 grudnia 1981 roku (zwolniony 25 listopada 1982 r.) i uwięziony w 1986 roku (zwolniono go po 7 miesiącach na mocy amnestii). W latach 1988-90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ – był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-92). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia do września 2017 r. kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Od września 2017 r. był podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ. 9 stycznia 2018 został powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych.

W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w lutym 2017 roku otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych, m.in.: „Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja”, PWN 2007; „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”, PWN 2012, „Suwerenność”, PISM 2013, „Teorie integracji europejskiej”, PWN 2018. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie studiów integracji europejskiej.