Minister finansów – Marian Banaś w Krynicy o relacjach pomiędzy biznesem i dobroczynnością

Działania firm charytatywnych opierają się na rozmaitego rodzaju datkach finansowych. Wśród ich źródeł można wyliczyć między innymi wsparcie ze środków Unii Europejskiej, od osób prywatnych, instytucji publicznych, samorządów i firm. Szczególnie ten ostatni rodzaj finansowania budzi kontrowersje, w dyskusji o relacji pomiędzy CSR a sponsoringiem. Będą o tym rozmawiać goście Forum Ekonomicznego, a wśród nich minister finansów rządu RP– Marian Banaś.

Forum Ekonomiczne to przede wszystkim spotkanie reprezentantów świata polityki i biznesu, w celu podjęcia dialogu o możliwościach rozwoju i współpracy. Rozmowy toczą się wokół tematów poświęconych gospodarce, technologiom, handlowi, opiece zdrowia i sprawom regionalnym. Przedstawicielem, który doskonale łączy świat gospodarki i polityki jest minister finansów – Marian Banaś.

W trakcie panelu: „Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości” obok Mariana Banasia w rozmowie udział wezmą: dyrektor Caritas Polska – Marcin Iżycki, główny ekonomista w Caritas Polska – Ludwik Kotecki, prezes Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia – Małgorzata Chmielewska, dyrektor generalny Mastercard – Bartosz Ciołkowski, dyrektor personalny Jeronimo Martins Polska S.A. – Jarosław Sobczyk.

Według raportu „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” większość z nich otrzymuje od 10 do 100 tys. zł rocznie. Źródła tych przychodów są rozmaite: ze środków UE, od samorządów, instytucji publicznych, firm, osób prywatnych. Przekazanie środków pieniężnych organizacji NGO, przynosi również pozytywny efekt dla podmiotu finansującego. Przykładem tego są globalne akcje największych korporacji świata. Jedna z nich utworzyła program Pro Bono. Jego celem jest wykorzystanie zdolności pracowników w formie umiejętności doradczych, podatkowych i audytorskich, na rzecz organizacji pozarządowych. Jednym z większych sukcesów projektu jest zniesienie podatku VAT w 2008 roku od darowizn żywności. Sama instytucja również odnosi pożytek z działalności charytatywnej. W rytm praw CSR buduje pozytywny obraz marki, która wypracowuje zaufanie z lokalną społecznością. Efekty przynosi też dla polityki wewnętrznej, co ukazuje większe zadowolenie pracowników z firmy. Jest to jednak jeden z wielu przykładów o współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi. O innych z pewnością usłyszymy z ust gości XXIX Forum Ekonomicznego.