Minister energetyki Litwy – Žygimantas Vaičiūnas potwierdził swój udział w obradach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Žygimantas Vaičiūnas to kolejny litewski minister, który pojawi się w Krynicy. Delegacja premiera Sauliusa Skviernelisa wygląda coraz bardziej okazale.

źródło: wikipedia.pl

Minister Vaičiūnas obecne stanowisko zajmuje od grudnia 2016 r. Związany z resortem energetyki od 2009 r. Początkowo był dyrektorem departamentu planowania strategicznego i spraw europejskich. Następnie był zastępcą ministra Arvydasa Sekmokasa w rządzie Andriusa Kubiliusa. W latach 2012-2014 pełnił rolę doradcy ministra Jarosława Niewierowicza. Piastował funkcję attaché do spraw energii w stałym przedstawicielstwie Litwy przy Unii Europejskiej.

Pracował jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wileńskim.

Absolwent studiów europejskich w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

Minister Vaičiūnas weźmie udział w panelu dyskusyjnym razem z min. Antonem Antonem – ministrem energetyki Rumunii i Ando Leppimanem – zastępcą sekretarza stanu ds. energii w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji Estonii pt. „ Energia przyszłości: makrotrendy versus mikrostrategie”. Uczestnicy panelu omówią kierunki polityk regionalnych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz przedyskutują kwestie implementacji trendów i doboru właściwych strategii.