Mihály Nyilas gościem XII Forum Europa-Ukraina

XII Forum Europa Ukraina będzie miejscem spotkania przedstawicieli sfer politycznych, biznesowych oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz z zagranicy. Swoje uczestnictwo potwierdził Mihály Nyilas – Wiceprzewodniczący Rządu Autonomicznego Okręgu Wojwodiny oraz Sekretarz Prowincji ds. Edukacji, Administracji i Mniejszości Narodowych.

Mihály Nyilas z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet w Nowym Sadzie. Od 1990 do 1993 pełnił funkcję sędziego Sądu Miejskiego w miejscowości Kanjiža. Od 2008 roku piastował stanowisko przewodniczącego gminy Kanjiža. Funkcję tę pełnił do 2014 roku, kiedy to został wybrany na wiceprzewodniczącego rządu oraz sekretarza. Oba stanowiska zajmuje do tej pory. W latach 2010-2012 był członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, organu doradczego Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.

Sekretarz Nyilas weźmie udział w dyskusji – Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – pomost pomiędzy państwami regionu czy źródło nieporozumień?, w której uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące stosunków narodów europejskich z ich sąsiadami oraz politycznego dialogu z mniejszościami narodowymi. Szczególnie w ostatnim czasie kwestia ta stanowi ważny punkt w polityce międzynarodowej każdego państwa.

Czy kraje regionu będą umiały znaleźć receptę na stojące przed nimi  wyzwanie? Nyilas (członek Związku Węgrów Wojwodiny) zabierze głos w dyskusji jako ważna postać w życiu politycznym Autonomicznego Okręgu Wojwodiny oraz jako przedstawiciel Węgrów zamieszkujących tę część Serbii. Wojwodina jest autonomicznym okręgiem Republiki Serbii, w której najliczniejszą mniejszość narodową stanowią Węgrzy (ok.13% wszystkich mieszkańców Wojwodiny).

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=206