Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości

Rozwój miast i walka o równowagę między postępem a harmonijnym życiem mieszkańców jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów w przestrzeni publicznej. Migracje ludności powodują coraz większy przyrost tkanki miejskiej, która musi radzić sobie na ograniczonym areale. Tylko odpowiedni balans w tej materii da szansę społeczeństwu na osiągnięcie wyższego poziomu życia.

Miasto zrównoważone to miasto, w którym zbiorowe i indywidualne potrzeby obywateli, wynikające ze współżycia w społeczeństwie są zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Już dziś mówi się, że Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości. Taki będzie miał też tytuł jeden z paneli tegorocznego Forum Ekonomicznego.

Wystąpią w nim między innymi: Maciej Bluj – smart city ekspert Go2Smart, Rut Bizkova – doradca premiera Republiki Czeskiej, Emilio D’Alessio – rzecznik Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Tadeusz Krzakowski – prezydent Legnicy, Rusłan Marcinkiw – mer Iwano-Frankiwska, Krystian Kinastowski – prezydent Kalisza, Burim Ejupi – dyrektor wykonawczy Instytutu Polityki Rozwoju z Kosowa i Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa.

Aby zapewnić obecnym i przyszłym mieszkańcom miast godny poziom życia przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych, konieczna jest zmiana w miejskiej sferze technologicznej, ekonomicznej a także społeczno-kulturowej. Jakimi zasadami powinni kierować się włodarze by zapewnić miastom i regionom stabilny rozwój?

Według danych ONZ połowa populacji ziemskiej żyje w miastach. Do 2030 roku ta liczba ma wzrosnąć do 60%, co daje blisko 4 miliardy ludzi. Największy przyrost obserwuje się w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Niestety rośnie również liczba osób mieszkających na przedmieściach albo slumsach. Dziś mówi się o blisko 900 milionach ludzi, którzy żyją na granicy nędzy. Liczba ta rośnie z roku na rok. Wzrost ludności miejskiej powoduje deficyty słodkiej wody, problemy z systemami kanalizacyjnymi i doprowadza do pogarszających się systemów bytowania oraz braków w zapewnieniu dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Mówi się, że poza zahamowaniem procesów degradacji środowiska naturalnego Ziemi, nadążenie z reagowaniem na zjawiska, które zachodzą w miastach będzie kluczowym w utrzymaniu stabilnej sytuacji na wszystkich kontynentach w najbliższych dekadach.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.