Marszałek Senatu zaprasza na II Forum Polonijne

W tym roku podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, już po raz drugi, odbędzie się Forum Polonijne, na którym przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, nauki, kultury i biznesu, a także środowisk polonijnych będą rozmawiać o zagadnieniach ważnych dla naszych rodaków zamieszkałych za granicą, jak również dla Polaków w kraju. Gospodarzem Forum Polonijnego, podobnie jak w zeszłym roku, będzie Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP.

W ramach tegorocznej edycji Forum Polonijnego odbędzie się 5 paneli dyskusyjnych. Pierwszy panel zostanie poświęcony roli mediów tradycyjnych i nowoczesnych w kształtowaniu polskiej tożsamości Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz w utrzymywaniu ich więzi z Polską. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele senackiej i sejmowej komisji do spraw łączności z Polakami za granicą, senator Artur Warzocha i poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, a także dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak. Dyskutanci będą zastanawiać się m.in. nad kwestią skuteczności oddziaływania przekazu medialnego w zależności od tego, czy jego forma jest tradycyjna, czy nowoczesna.

Kolejny panel polonijny będzie dotyczył aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów oraz Polaków ze Wschodu. W związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o repatriacji debata na temat sytuacji osób powracających ze Wschodu będzie koncentrować się wokół kwestii dotyczących efektywnych sposobów ekonomicznego i społecznego wsparcia naszych Rodaków po powrocie do Polski. W dyskusji głos zabiorą przedstawiciele świata polityki i nauki, m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska; sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko; senator VI, VII i VIII kadencji, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ojciec Zdzisław Klafka. Moderatorem dyskusji będzie wieloletnia prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek.

Trzeci panel Forum Polonijnego obejmie zagadnienia związane z działaniami dyplomacji ekonomicznej na rynkach zagranicznych. Prelegenci rozmawiać będą o wspieraniu polskich przedsiębiorstw za granicą, promocji polskiej gospodarki na świecie, a przede wszystkim o znaczeniu, jakie Polonia odgrywa w kształtowaniu międzynarodowej współpracy gospodarczej. Podczas debaty głos zabierze marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także przedstawiciele polskich firm o zasięgu międzynarodowym i instytucji finansowych, których misja polega m.in. na kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie poprzez promowanie polskich towarów i usług.

Marszałek Senatu weźmie udział również w kolejnym, nawiązującym tematyką do poprzedniego, panelu zatytułowanym „Marka Polska – nieoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”. Podczas dyskusji prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytania, jak umacniać markę Polska za granicą, jak korzystać z doświadczeń polonijnych przedsiębiorców tak, aby efektywniej działać na rynkach zagranicznych, jak przeszczepić na grunt polski stosowane przez nich rozwiązania, a także jak tworzyć dwukierunkowe kanały dystrybucji towarów produkowanych w kraju i poza jego granicami. Dyskusję poprowadzi redaktor naczelny tygodnika „Sieci” Jacek Karnowski.

Ostatni panel poświęcony będzie indywidualnym historiom sukcesu Polaków mieszkających za granicą i jego związku z pozytywnym wizerunkiem państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Sukces ekonomiczny jednostek może skutkować redefinicją obiegowych stereotypów dotyczących Polski i Polaków, z kolei pozytywny obraz naszego kraju za granicą może wpływać na indywidualne losy Polaków, którzy podjęli decyzję o wyjeździe z kraju. W tym panelu, tak jak w poprzednich, weźmie udział marszałek Senatu.

Forum Polonijne, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowane przez Forum Ekonomiczne i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jest platformą dialogu między politykami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i Polakami z zagranicy. Jak deklarował podczas ubiegłorocznej sesji otwierającej Forum marszałek Senatu Stanisław Karczewski, głównym celem Forum Polonijnego jest włączenie przedstawicieli Polonii w najważniejsze wydarzenia w Polsce, a tym samym w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej. Organizatorzy Forum mają nadzieję, że podczas tej najważniejszej w Europie Środkowej konferencji gospodarczej, powstanie dobra atmosfera do rozmów nt. współpracy, która być może zaowocuje polsko-polonijnymi inicjatywami.

Więcej informacji o Forum Polonijnym