Marszałek Senatu potwierdził obecność na Forum Przemysłowym

Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP będzie gościem III Forum Przemysłowego w Karpaczu. 8 i 9 grudnia weźmie udział w panelach dyskusyjnych i innych wydarzeniach tej konferencji.

Marszałek Senatu jest stałym gościem organizowanych przez nas konferencji, m.in. w Krynicy i Karpaczu. W ubiegłym roku podczas II Forum Przemysłowego podkreślił podczas sesji plenarnej zatytułowanej „Sprawne państwo – silny przemysł”, że komunikacja między poszczególnymi resortami rządu i ministrami jest bardzo istotna, a także pozytywnie ocenił rządowy krok, skupiający część gospodarczą w Radzie Ministrów w jednych rękach.

Z kolei w tym roku w Krynicy podczas XXVII Forum Ekonomicznego był współorganizatorem II Forum Polonijnego. Powiedział wtedy:

Chcemy budować przyszłość Polski, w której jest miejsce dla Polonii. Chciałbym, by coraz więcej Polaków wracało do ojczyzny, a ci, którzy zdecydują się pozostać za granicą, by z nami współpracowali.

Natomiast podczas gali ogłoszenia zwycięzców nagrody FE „Gospodarny Samorząd” powiedział:

To, że rośnie PKB, że mamy coraz lepsze perspektywy wzrostu, to zasługa również samorządów.