Marszałek Senatu na Forum Polonijnym w Krynicy: nowe otwarcie w stosunkach Polonii z krajem

Powrót pieniędzy na opiekę nad Polonią do Senatu, powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej i udział Polaków z zagranicy w Forum Polonijnym to fakty, które świadczą o nowym otwarciu w stosunkach Polonii z krajem – powiedział Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas Forum Polonijnego, które po raz pierwszy odbyło się w Krynicy w ramach XXVI Forum Ekonomicznego.

Według marszałka, Form Ekonomiczne w Krynicy to dobre miejsce, gdzie Polonia ma szanse zaistnieć, gdzie można razem z Polonią zastanowić się nad wykorzystaniem potencjału, który jest w 20 mln. Polaków żyjących poza granicami.

„Chcemy angażować Polonię do ważnych wydarzeń w Polsce, chcemy, by Polonia była aktywna, by była naszym partnerem w pracy na rzecz Polski” – powiedział Stanisław Karczewski.

Panel o aktywności samorządów na arenie międzynarodowej i współpracy transgranicznej zakończył Forum Polonijne. Marszałek wyraził nadzieję, że współpraca samorządów także z Polonią będzie się rozwijała na wielu płaszczyznach.

Politycy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i polonijnych dyskutowali o roli samorządu terytorialnego regionów granicznych i transgranicznych w tworzeniu pomostów jednoczących Europę.

Uczestnicy panelu zaprezentowali dobre praktyki międzynarodowej współpracy samorządów, uwzględniające jej transgraniczny wymiar. Panel poprowadził marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Paneliści mówili, że Polonia jest naturalnym sprzymierzeńcem samorządowców we współpracy międzynarodowej. To do Polaków za granicą kierują pierwsze kroki przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować za granicą, podobnie samorządowcy. Podkreślali, że ta współpraca zazwyczj zaczyna się od wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych. Potem zazwyczaj następuje współpraca gospodarcza. Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak mówił o współpracy miast partnerskich. Stwierdził, że ta współpraca potrzebuje nowego impulsu. Według niego może go przynieść współpraca w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego. Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak zachęcał samorządowców do korzystania z funduszy na programy transgraniczne. Poinformował, że na ten cel w perspektywie 2012 – 2020 roku jest 700 mln. euro.

Forum Polonijne zostało zorganizowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Ekonomiczne. Politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele Polonii podczas Forum dyskutowali o polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą, o tym, co ma największy wpływ na kształtowanie tożsamości Polaka poza granicami.  Zastanawiali się nad tym, jak wykorzystać Polonię do kształtowania wizerunku Polski w świecie. Wśród poruszanych podczas Forum Polonijnego tematów były zagadnienia dotyczące innowacyjności, nauki i postępu, a także budowania więzi gospodarczych, korzystania z osiągnięć naukowych, potencjału intelektualnego i sukcesów naszych rodaków z zagranicy.  Pochylili się także nad zjawiskiem emigracji zarobkowej i jego konsekwencjami.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że w przyszłym roku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Forum Polonijne zbierze się ponownie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

[foto: Przemysław Cebula Senat.gov.pl]