Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży, weźmie udział w panelu o programach społecznych podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów

Programy społeczne realizowane i zapowiadane przez rząd są realnym wsparciem budżetów dla tysięcy Polaków. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ogromne sumy wydane na te programy obciążają budżet państwa i wpływają na zwiększenie zadłużenia. Jak z perspektywy samorządów wygląda, a jak powinna wyglądać, polityka społeczna państwa? Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie ten problem będzie dyskutowany na panelu „Społeczeństwo plus”, jak pomóc i nie zaszkodzić? Oprócz Mariusza Chrzanowskiego, prezydenta Łomży, wezmą w nim udział między innymi poseł Antoni Duda oraz wicemarszałek województwa opolskiego – Roman Kolek. Dyskusję poprowadzi szef jednej z najprężniej działających stowarzyszeń w Polsce – SIEMACHY, ksiądz Andrzej Augustyński.

 

Mariusz Chrzanowski urząd prezydenta Łomży pełni od 9 grudnia 2014. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach prawo i europeistyka. Na tej samej uczelni w 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 2006-2014 zasiadał w Radzie Miejskiej Łomży. Jest nauczycielem akademickim, wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Należy do Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Civitas Christiana.

 

W panelu „Społeczeństwo plus”, jak pomóc i nie zaszkodzić dyskusja będzie dotyczyć realiów polskiej polityki społecznej i możliwości pomocy władz samorządowych i centralnych dla różnych grup społecznych. Obecnie Polski system polityki społecznej stoi wobec fundamentalnych wyzwań wynikających między innymi ze zmian demograficznych, ale i tych ekonomicznych. W życie weszły programy pomocowe mające na celu wsparcie rodzin, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym oraz lepszej integracji ze społeczeństwem wykluczonych grup. Realizowane są programy „Rodzina 500 plus”, „300+”, „Mieszkanie+” a ostatnio pojawił się pomysł na program + dla seniorów.

Powstaje pytanie o to, na ile programy tego typu są w stanie przynieść realną pomoc? Gdzie przebiega granica między pomocą a nauką samodzielności i gospodarowania środkami? Czy proponowane rozwiązania w perspektywie długofalowej są w stanie wpłynąć na polepszenie koniunktury gospodarczej? I wreszcie jakie mogą wynikać zagrożenia dla całego rynku pracy?

 

V Europejski Kongres Samorządów odbędzie się w Krakowie w dniach 8-9 kwietnia. Hasłem tegorocznej edycji będzie Samorząd – razem dla przyszłości.