Małopolska Innovation Rocket – prezentacje małopolskich innowacyjnych firm na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

W czasie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu swoją ofertę przed gośćmi konferencji zaprezentują następujące innowacyjne firmy z Małopolski:

 1. icMobile Systems Sp. z o.o.
 2. Techmo
 3. Mohabo Studio
 4. Hakuna Matata Mateusz Kustra
 5. Talent Alpha
 6. Quality time
 7. Secfense
 8. TakesCare Sp.z o. o.
 9. SEEDiA Sp. z o.o.
 10. FindAir Sp. z o. o.
 11. Createc
 12. WooBrick sp. z o.o.

W czasie Forum Ekonomicznego przedstawiciele małopolskich MŚP będą mieli możliwość uczestniczenia w panelach dyskusyjnych nt. innowacyjności, eksportu, rozwoju przedsiębiorczości z czołowymi przedstawicielami świata biznesu, samorządów, inwestorami, ekspertami. Wydarzenie zapewni szerokie możliwości networkingu oraz nawiązania kontaktów i relacji biznesowych.

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” o nr RPMP.03.03.01-12-0059/20 jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.