Małe zmiany na węgierskiej arenie politycznej

Julia Kuchcińska

Ponad miesiąc po wyborach parlamentarnych na węgierskiej arenie politycznej zachodzą drobne transformacje. 10 maja Viktor Orban został po raz kolejny zaprzysiężony na urząd Premiera Węgier.

Jednym z jego pierwszych ruchów po tym wydarzeniu była oficjalna wizyta w Polsce, w Warszawie. Orban zapowiedział, że formowany właśnie rząd będzie się składał z 10 ministrów. Zgodnie z przyjętą w piątek uchwałą rząd będzie funkcjonował w oparciu o 10 ministerstw: rolnictwa, spraw wewnętrznych, zasobów ludzkich, obrony narodowej, sprawiedliwości, innowacji i technologii, spraw zagranicznych i handlu, kancelaria premiera, urząd premiera i ministerstwo finansów. Nowe prawo określa też dokładnie zakres obowiązków i przywilejów ministrów „bez teki”.

Nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego Fidesz został Máté Kocsis. Zapowiedział on, że projekt „Stop Soros”, który zakłada nakładanie kar na organizacje pozarządowe niosące pomoc migrantom, będzie kontynuowany. Podkreślił, że priorytety rządu nie zmienią się: pielęgnowanie kultury chrześcijańskiej, ochrona granic, walka z bezrobociem i kontynuacja polityki wspierania rodziny. Gergely Gulyás, były przewodniczący klubu, potwierdził nominację László Kövéra na Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Wiceprzewodniczącymi z ramienia Fideszu zostaną Sándor Lezsák i István Jakab, a z ramienia KDNP ponownie János Latorcai. Gulyás zapowiedział również, że planowane jest uchwalenie budżetu na następny rok przed końcem lipca.

Nowym rzecznikiem narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym, 210 głosami oddanymi na listę Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, wybrano dotychczasową przewodniczącą tego samorządu dr Ewę Marię Słabą Rónayné, która funkcję tę objęła po zaprzysiężeniu parlamentu.

Zmiany zachodzą również w największej partii opozycyjnej – Jobbiku. Nowym liderem po dymisji Gabora Vony został postrzegany jako polityk o umiarkowanych poglądach Tamás Sneider. Zdobył on 298 głosów czyli 54% poparcia. Jego kontrkandydat László Toroczkai reprezentujący bardziej radykalny front partii zdobył 46% poparcia. Sneider po zwycięstwie zapowiedział rozpoczęcie przygotowań kampanii do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczącym klubu parlamentarnego Jobbik został Márton Gyongyösi.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego László Kövér w wywiadzie dla MTI stwierdził, że nie spodziewa się znaczących zmian w stylu rządzenia Fideszu na czele z Orbanem. Wspomniał, że Viktor Orban zaskoczył wielu ludzi prezentując w swojej mowie inauguracyjnej pomysły na następne 12 lat. Mogło to zaskoczyć jedynie ludzi, którzy go nie znają. Nie jest to typowy europejski polityk, który ma pomysły i plany tylko i wyłącznie na kolejną kampanię wyborczą. Kövér wspomniał, że Europa jest pełna takich właśnie polityków i to ją kształtuje.

https://dailynewshungary.com/no-marked-change-expected-in-orbans-governing-style-says-hungarian-house-speaker/

https://dailynewshungary.com/orban-cabinet-has-total-legitimacy-says-new-fidesz-group-leader/