LOTOS podczas IV Forum Przemysłowego

Podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu wiele rozmawiano na tematy związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii i paliwami. Stanowisko krajowego potentata w dziedzinie paliwowej przedstawił dyrektor komunikacji spółki LOTOS – Adam Kasprzyk.

LOTOS konsekwentnie realizuje swoją strategię biznesową. Chcemy wyjść naprzeciw najnowszym trendom i wspierać rozwój sieci ładowania elektrycznego w Polsce. Dlatego pod koniec 2018 roku naszym Niebieskim Szlakiem elektomobilności jako pierwsi połączyliśmy Gdańsk z Warszawą. W 2020 roku oddamy do użytku kierowców kolejnych 38 stacji ładowania pojazdów EV, głównie przy drogach ekspresowych i autostradach.

Jesteśmy też zdecydowanym liderem na polskim rynku pod względem produkcji wodoru. Obecnie prowadzimy prace nad stworzeniem instalacji do jego oczyszczania oraz dystrybucji. Rok temu uzyskaliśmy ze środków unijnych finansowanie dla projektu Pure H2, którego celem jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%). Paliwo w takiej formie może być wykorzystywane przede wszystkim przez środki transportu miejskiego. Od początku Pure H2 zakładał budowę instalacji oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, planujemy, że oba te punkty powstaną pod patronatem Toyoty. Zakończenie projektu i możliwość tankowania tego paliwa przewidziane jest na koniec 2021 r.

Rozwój nowych technologii i innowacyjności zwiększa konkurencyjność i stymuluje rozwój gospodarki. Stąd ważne jest wsparcie ośrodków naukowych, tworzenie warunków dla rozwoju badań naukowych. To nie tylko rola państwa, ale także dużych koncernów. Jednym z pięciu filarów naszej strategii do roku 2022 jest gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji, również cyfrowych. Dobrym przykładem jest tutaj nasza współpraca z Microsoft nad wspólnymi projektami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i najnowszych technologii oraz stworzenie Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Szacowane korzyści z inwestycji to ok. 10 mln euro.

To nie znaczy też, że nie rozwijamy naszej rafinerii. Cały czas inwestujemy w nowe technologie, m.in. w te zwiększające naszą efektywność. W tej chwili kończymy Projekt EFRA, który pozwoli nam pogłębić przerób ropy naftowej i w zasadzie uzyskiwać 90 procent czystych produktów niskosiarkowych, głównie paliwowych. Koszt całej inwestycji to 2,3 mld złotych. EFRA to konsekwencja naszego systematycznego unowocześniania infrastruktury produkcyjnej, zapoczątkowanego wdrożeniem Programu 10+. Dzięki tym działaniom zakład Grupy LOTOS zaliczany jest do rafinerii najnowocześniejszych, wykorzystujących najnowsze technologie, bezpiecznych i przyjaznych środowisku naturalnemu.