Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach EWŚ

Co roku, w efekcie smogu w Europie, na opiekę zdrowotną państwa wydają 4 mld EUR, a z powodu absencji pracowników pracy tracą 16 mld EUR. Do 2060 r. koszty te osiągną 1% globalnego PKB. Sytuacja w Polsce jest szczególnie trudna. Prawie połowa z pierwszej setki – przebadanych przez WHO – miast najbardziej zanieczyszczonych PM10 znajduje się w naszym kraju.

Autorzy: Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Magdalena Kachniewska, Dominika Brodowicz, Anna Para.