Polska gospodarka w roku pandemii

Kontynuując analizy zapoczątkowane materiałem pt. „Polska gospodarka w roku pandemii”[1], który ukazał się na łamach „Newslettera Forum Ekonomicznego” z 27 stycznia 2021 r., można postawić tezę, że pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł poprawę nastrojów. Dowodem na potwierdzenie tej tezy mogą być dynamiczne wzrosty głównych indeksów giełdowych, które w pierwszych dniach kwietnia osiągały rekordowe wyniki.

Pełne zestawienie poniżej:

NOWE ratingi 6 V 2021