List rektoradr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URrektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Szanowni Państwo,

 

udział w pierwszej sesji tegorocznej Akademii Samorządowej potwierdził zawartą w adresowanym do Uczestników słowie wstępnym myśl, wskazującą na szczególną rolę samorządu w społeczeństwie obywatelskim. Kapitał zaufania, sięgający 70%, ma swe korzenie w trosce o rozwój kierowanych przez Państwa wspólnot i rozciąga się na cały okres sprawowania mandatu. Ta właśnie codzienna troska to dbanie nie tylko o dziś, ale nade wszystko to myślenie o przyszłości.

 

Ostatnie lata przyniosły szereg zrealizowanych działań, które upiększyły centra naszych małych ojczyzn. Przed nami pozostaje teraz zaplanowanie zharmonizowanego rozwoju terytorialnego, opartego o założenia Polskiego Ładu. Plan ten kryje w sobie wiele działań, sięgających także założeń urbanistycznych, poczynając od aktualizacji map i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po troskę o nasze materialne i duchowe kulturowe dziedzictwo, z którego wszyscy możemy być dumni.

 

Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa aktywności – gdyż jako samorządowcy sami najlepiej wiecie, z jakimi obszarami planowania są największe trudności. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać Uczestników Akademii, że naukowcy z  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie są nie tylko „z natURy najlepsi”, ale że są także otwarci i gotowi do pomocy. Kierujemy się bowiem zasadą, że to dopiero w działaniu praktycznym nauka zyskuje swoją prawdziwą wartość. W tym przypadku nasza wiedza podpowiada, w jaki sposób optymalizować ład przestrzenny, dążąc, aby nasze gminy stały się terenami przyjaznymi dla ludzi i atrakcyjnymi pod względem gospodarczym.

 

Zachęcając do kontaktu z zespołem prof. Urszuli Litwin i dziękując organizatorom Akademii Samorządowej za zaproszenie, pozostaję z wyrazami szacunku.

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie