Linia kolejowa Kars-Tbilisi-Baku

30 października w Baku została otwarta długo oczekiwana linia kolejowa Tbilisi-Baku-Kars. W ceremonii otwarcia wzięli udział prezydenci Azerbejdżanu i Turcji oraz premierzy Gruzji, Kazachstanu oraz Uzbekistanu.

10 lat temu Gruzja, Turcja i Azerbejdżan podpisały trójstronne porozumienie dotyczące rozpoczęcia budowy. Projekt został zrealizowany, co prawda z pewnymi opóźnieniami, niemniej jednak można mówić o sukcesie. Całkowita długość linii wynosi 826 km, w tym 721 km istniejącego połączenia Baku – Tbilisi – Achalkalaki oraz nowy odcinek o długości 105 km: 76 km w Turcji pomiędzy Kars a granicą z Gruzją oraz 29 km w Gruzji pomiędzy granicą a Achalkalaki. Na samej granicy wybudowano tunel o długości 4,5 kilometra.
W początkowym etapie planuje się przewóz towarów w ilości 6,5 miliona ton i około 1 miliona pasażerów rocznie. Maksymalna drożność linii kolejowej, to około 17 mln ton dla towarów i około 3 mil pasażerów. Linia kolejowa Baku – Tbilisi – Kars jest częścią Nowego Jedwabnego Szlaku – wielkiego projektu logistycznego Chin, który ma za zadanie zbliżyć Azję z Europą oraz Afryką.
Prezydent Turcji podczas ceremonii otwarcia oznajmił: „Dzisiaj wyrusza pierwszy pociąg na trasie Baku – Tbilisi – Kars, która ma strategiczne znaczenie dla regionu. W ten sposób ogłaszamy o powstaniu bezpośredniego kolejowego połączenia między Londynem i Chinami” Z kolei prezydent Azerbejdżanu, tak skomentował otwarcie nowej trasy: „Trasa Kolejowa B-T-K jest najsolidniejszym i najkrótszym szklakiem lądowym między Azją i Europą. Niektórzy nie wierzyli w sukces tego projektu, jednakże Azerbejdżan, Gruzja, oraz Turcja dokonały tego” Przedstawiciel trzeciego uczestnika projektu, premier Gruzji Giorgi Kwirikaszwili powiedział: Dzisiaj oddawany jest do użytku nowy most euroazjatycki, który wzmocni transportowy oraz handlowy status regionu. Oprócz tego, projekt ten będzie obsługiwać 1 mln pasażerów, co da impuls do rozwoju turystyki i rynku pracy… My chcemy żeby Gruzja i region byli maksymalnie zintegrowane z transeuropejskim systemem transportowym, i jestem przekonany, że B-T-K będzie grać znaczącą rolę w osiągnięciu tego celu.
Projekt jest niewątpliwie kolejnym sukcesem osi współpracy Azerbejdżan – Gruzja – Turcja. Wcześniej trzem krajom udało się wybudować ropociąg Baku – Tbilisi – Ceyhan, transportujący ropę naftową ze złóż nad Morzem Kaspijskim do Europy z ominięciem Rosji, oraz równoległy do niego gazociąg Południowokaukaski, nazywany także gazociągiem Baku-Tbilisi-Erzurum transportujący gaz ziemny z pola gazowego Shah Deniz w Azerbejdżanie do Turcji. Kolejnym projektem integrującym region została linia kolejowa Baku – Tbilisi – Eruzum, która da możliwość transportowania towarów z Chin do Europy w ciągu 10-15 dni, Dystans zostanie skrócony trzykrotnie, dotychczas drogą morską dostawa towarów do Europa zajmowała 40-45 dni. Geopolitycznie projekt wpisuje się w prozachodnie aspiracji Gruzji, do zbliżenia i integracji z zachodem. Azerbejdżan z kolei umocni swoje pozycje, jako regionalny lider – jedna z głównych osi geopolitycznych w regionie, posiadający własne bogate złoża surowców naturalnych. Z każdym takim projektem rośnie także znaczenie Turcji dla Europy, która jest głównym korytarzem ,niezależnym od Rosji, łączącym Europę i Azję.