Lewicy pomysł na samorząd

„Wspólne to też nasze” – to jedna z głównych myśli, która przyświecała prezentacji koncepcji samorządowych środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Moderujący spotkanie Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, postawił pytanie o to, jak zbudować wspólnotę samorządowa ponad podziałami politycznymi.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, wskazywała na istotne znaczenie budowania poczucia sprawstwa wśród młodych i zachęcania ich do podejmowania aktywności na rzecz małych ojczyzn. Wyraziła też zaniepokojenie w związku z nakładaniem na samorządy nowych obowiązków i zadań bez zapewniania stosownych środków finansowych na ich realizację.

Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, na podstawie własnych doświadczeń przedstawił koncepcję „samorządu bliżej człowieka”. Nowoczesne, przemawiające do młodych ludzi sposoby promowania miasta, to jego zdaniem recepta na budowanie partycypacji tej grupy członków lokalnych społeczności.

Z kolei Tomasz Trela, pierwszy wiceprezydent Łodzi dowodził, że zakrojony na wielką skalę projekt rewitalizacji miasta ma rację bytu tylko ze względu zaangażowanie jego  mieszkańców. Podkreślił też wagę dobrej współpracy z koalicjantem (PO), dzięki której w mieście realizowane są wartościowe jego zdaniem programy społeczne.

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach dyskusji z panelistami  podnosiła kwestię zachowania wrażliwości i perspektywy zorientowanej na rozwiązywanie konkretnych spraw i problemów w miejsce myślenia globalnego.

Paneliści zgodnie stwierdzili, że samorządom potrzeba rozważnego gospodarowania środkami finansowym w myśl idei stwarzania szans, a nie – niesłusznie ich zdaniem przypisywanego środowisku lewicy  -„rozdawnictwa”.