Kultura narzędziem rozwoju współpracy polsko–czeskiej  zapowiedź panelu dyskusyjnego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Chociaż Czechy i Polska są krajami sąsiadującymi, poziom wiedzy o kulturze sąsiada pozostaje stosunkowo niski. Bogata historia, łatwość wzajemnego porozumienia oraz dojazdu do sąsiedniego kraju stwarzają perspektywę dla pogłębienia współpracy w obszarze kultury. Jak skutecznie promować swoją kulturę i jak zachęcić mieszkańców do zainteresowania się kulturą sąsiada? Czy kultura może się przełożyć na zwiększenie dynamiki wzajemnej współpracy gospodarczej i politycznej pomiędzy Polską a Czechami?

Moderator: Grzegorz Gauden, Członek Rady, Rada Programowa Forum Ekonomicznego, Polska

Paneliści:
Michala Čičváková, Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej, Czeskie Centrum Literackie, Czechy
Kamila Cyganek, Zastępca Burmistrza, Miasto Karpacz, Polska
Edward Czapiewski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska
Silvia Doušová, Wiceburmistrz, Miasto Kutná Hora, Czechy
Květa Vinklátová, Wicemarszałek ds. kultury, opieki nad zabytkami i turystyki, Liberecki Kraj, Czechy

 

 

Projekt „Forum Polska – Czechy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa