Kto odnosi korzyści z liberalizacji handlu UE z nowymi krajami stowarzyszonymi?

Sen o Europie, to dla wschodnich sąsiadów UE nie tylko marzenie o europejskich wartościach i wolnościach. To najprawdopodobniej głównie marzenie o europejskim dobrobycie. Najważniejszym obecnie i najbardziej dziś realnym wymiarem integracji europejskiej tych krajów jest przede wszystkim proces dostosowania gospodarki i rynków do europejskich regulacji, standardów i potrzeb.

Temu tematowi poświęcona będzie jedna z dyskusji panelowych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju – „Strefa wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i nowymi krajami stowarzyszonymi – Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. Kto odnosi z niej korzyść?”

Jak wiadomo, z wprowadzeniem w życie porozumienia handlowego nie czekano na zakończenie procedur ratyfikacyjnych umów stowarzyszeniowych. Ich handlowa część ustanawiająca „głęboką i wszechstronną” strefę wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukraina, Mołdawią i Gruzją obowiązuje już od początku 2016 roku, chociaż ratyfikacja całości dokumentów mocno rozciągnęła się w czasie. Na przykład formalne stowarzyszenie największego z tych krajów – Ukrainy z Unią Europejską wchodzi w życie dopiero z początkiem września bieżącego roku.

Umowa o strefie wolnego handlu zakłada znoszenie ceł i innych barier handlowych oraz harmonizację norm i przepisów. Przewiduje stopniową liberalizację handlu usługami, dostęp do rynku zamówień publicznych i ochronę własności intelektualnej (np. praw autorskich).

Pierwsze efekty są już dostrzegalne. Szybko wzrasta wymiana handlowa. Stopniowo zwiększane są kwoty dotyczące obrotu towarami „wrażliwymi” dla producentów europejskich, na przykład artykułami rolnymi. Nowe regulacje nie tylko obowiązują ale zaczynają już wpływać na procesy gospodarcze. Zauważalnie zmienia się skala i struktura współpracy gospodarczej.

Czy jednak wszyscy są zadowoleni? Eksperci i politycy mogą już dokonać pierwszych ocen skutków nowych regulacji. Uczestnicy panelu zastanowią się, na ile umowa handlowa jest głęboka i wszechstronna, kto zyska najwięcej i jakich rezultatów można spodziewać się w długoterminowej perspektywie.

Partnerem merytorycznym dyskusji jest kijowski Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych, a jego wicedyrektorka Kristina Awramczenko będzie jej moderatorką. Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele kierownictw resortów gospodarczych Polski, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, weźmie w niej także udział dyrektor generalny organizacji niemieckiego biznesu.