„Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji” – wykład Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Bardzo ważnym gościem III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie była Anna Zalewska, Minister Edukacji, która wystąpiła z wykładem: „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji”.

Na wstępie Minister Zalewska wyjaśniła podłoże aktualnie realizowanej reformy w systemie edukacji oraz jej wpływ na funkcjonowanie samorządów, przedstawiając przykłady na to, jak ministerstwo edukacji bierze pod uwagę oczekiwania i obawy władz lokalnych.

Aktualnie, w Polsce przeprowadzane jest, na różnych poziomach realizacji, kilka reform systemu edukacji. Zmienił się wiek rozpoczęcia szkoły, struktura systemu szkolnictwa średniego, jak również zmianie podlega system kształcenia zawodowego.

Minister Zalewska broniła wprowadzanych reform, krytykując jednocześnie media za jednostronne, nieustannie krytyczne relacjonowanie reformy. Jej zdaniem reforma jest dobrze przygotowana i wprowadzana. Minister wskazała na jedną z przeszkód w procesie legislacyjnym, mianowicie sprzeczne oczekiwania poszczególnych stron oraz brak poczucia wspólnoty ze strony władz samorządowych i związków zawodowych wobec ministerstwa. Minister Zalewska podkreślała konieczność wspólnej pracy na rzecz poprawy polskiego systemu edukacji i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za daną sytuację.

Zdaniem Anny Zalewskiej polski system szkolnictwa musi być zreformowany w taki sposób aby oferował młodym ludziom dobry start na rynku pracy np. poprzez poprawę jakości lekcji matematyki i informatyki – „ w ciągu dwóch lat każda szkoła w Polsce będzie miała szerokopasmowy dostęp do Internetu”, zapewniała pani Minister.

Wielką zaletą kształcenia zawodowego jest jego znaczenie praktyczne. Niestety, wskutek zaniedbań w przeszłości ma ono złą reputację w Polsce. Dlatego też nowe programy nauczania są rozwijane przez pracowników ministerstw we współpracy z przedstawicielami polskich firm. Niestety, jak podkreślała Minister Zalewska, polskie firmy są mniej zaangażowane niż np firmy w Niemczech, które są chętne do inwestowania pieniędzy w system kształcenia zawodowego.

Inną ważne kwestie podniesione w czasie wystąpienia Anny Zalewskiej to system ustawicznego nauczania, utrzymanie małych szkół i ciągła edukacja kadry nauczycielskiej.

Na zakończenie, Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita, Bogusław Chrabota przeprowadził krótki wywiad z Minister edukacji, pytając m.in. o państwowe firmy które są uprzywilejowanymi partnerami dla rządu, podczas kiedy wszystkie firmy powinny być traktowane na równi. Minister w odpowiedzi wyjaśniła, że nie będzie preferowania państwowych firm a zwróciła uwagę na niechęć polskich prywatnych firm do zaangażowania finansowego.

Redaktor Chrabota poruszył również kwestię krytyki reformy w polskich mediach. Zaproponował aby poprawić politykę informacyjną ministerstwa. W odpowiedzi, Minister Zalewska wymieniła setki spotkań z przedstawicielami miast, prezentacji i wysłanych listów, które mają na celu wyjaśnienie i promocję reformy edukacji w przestrzeni publicznej.