Krynica 2016: 250 mln zł na „napędzenie” innowacji w branży motoryzacyjnej

7 września podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił uruchomienie programu INNOMOTO. W specjalnej debacie pt. „Napędzamy innowacje. Miliony na nowe rozwiązania w sektorze motoryzacji” wzięli udział: Wicepremier,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią firmy General Electric International Peter Stracar, (Czechy), Pełnomocnik PR w firmie URSUS S.A. Mariusz Lewandowski, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji Bogusław Pijanowski oraz dr Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – partnera dyskusji.

Nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma być „polisą ubezpieczeniową” dla producentów aut, części samochodowych i akcesoriów od ryzyka związanego z inwestowaniem w innowacje.

Chodzi o zwiększenie liczby konkurencyjnych w skali międzynarodowej rozwiązań tworzonych przez polskie ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa. Szczegóły zostaną ogłoszone podczas specjalnej debaty na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

– Prototypy samochodów bez kierowcy, ultralekkie pojazdy czy układy napędowe do e-busów – to przykłady innowacyjnych projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach INNOMOTO – nowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na nowatorskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej przeznaczymy 250 mln zł – powiedział Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie projektów przez NCBR, agencję wykonawczą resortu nauki, ma zmotywować przedsiębiorców do tworzenia i rozbudowy własnych działów badawczo-rozwojowych oraz prac nad nowymi technologiami. Program posłuży także zachęcaniu firm z branży motoryzacyjnej do rozszerzenia współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi w formie podwykonawstwa. Chodzi o rozbudowanie wachlarza projektów realizowanych wspólnie przez przedstawicieli nauki i biznesu.

– Program INNOMOTO stworzyliśmy w odpowiedzi na głos środowiska biznesu. Wspólnie postawiliśmy diagnozę i zaproponowaliśmy receptę w postaci wsparcia finansowego dla realizacji dwóch szczegółowych celów. Pierwszym jest wzrost innowacji produktowych i technologicznych w branży motoryzacyjnej, drugim – zwiększenie aktywności polskich firm motoryzacyjnych w zakresie B+R – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pula środków z INNOMOTO to 250 mln złotych. Producenci z branży będą mogli przeznaczyć je m.in. na robotyzację linii montażowych, tworzenie inteligentnych systemów logistycznych, nowe technologie spawania laserowego czy łączenia kompozytów, opracowanie prototypów ultralekkich aut lub samochodów autonomicznych.

Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw będą mogli składać wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w pierwszym konkursie INNOMOTO od 5 października do 21 listopada 2016 r.  Ocena potrwa maksymalnie 90 dni. Autorzy najlepszych projektów będą mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów podczas paneli, w skład których wchodzić będą eksperci branżowi z Polski i zagranicy. Poziom dofinansowania pojedynczego projektu może sięgnąć 80%.

Program INNOMOTO zostanie sfinansowany ze środków europejskich POIR w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Będzie dotyczył dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Jego efektem ma być wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 2026 roku. [Foto: NCBR]

NCBR