Kraków Airport: Ekonomiczne skutki Covid-19 dla lotnictwa cywilnego

Konsekwencje ekonomiczne pandemii COVID-19 są silnie odczuwalne we wszystkich obszarach społeczeństwa i gospodarki. Obecnie nie da się ocenić, jakie będą ostateczne skutki ekonomiczne, gdyż trudno oszacować, kiedy epidemia COVID-19 zostanie opanowana.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) opublikowało światowe dane na temat wpływu pandemii  na przemysł lotniczy. Ocenia, że przychody pasażerskich linii lotniczych spadną na świecie o ok. 314 mld USD w 2020 r. (co oznacza spadek o 55% w porównaniu z 2019 r.); a wskaźnik RPK (liczba pasażerów pomnożona przez odległości przez nich przebyte w ciągu roku) osiągnie poziom z 2019 roku dopiero w 2024 roku.

Zamknięcie ruchu pasażerskiego przyniosło straty także dla całej branży lotniczej i turystycznej w Polsce, która stoi przed ogromnym wyzwaniem. Ograniczenia wynikające z mniejszej liczby lotów oraz zmniejszona dostępność usług pozalotniczych, turystycznych mają niewątpliwy wpływ na podejmowane dzisiaj decyzje handlowe.

Pierwsze tygodnie po wznowieniu lotów pasażerskich pozwoliły na obserwację nowej rzeczywistości związanej z wdrożonym reżimem sanitarnym. W badaniu opinii prowadzonym wśród pasażerów krakowskiego lotniska, aż 85% pozytywnie oceniło poczucie bezpieczeństwa. Kraków Airport dużą wagę przykłada do współpracy w zakresie bezpieczeństwa, jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację Aviation Industry Charter for COVID-19, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad bezpieczeństwa przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami.

Pandemia COVID-19 pokazała również z jak ważne jest planowanie inwestycji  uwzględniając przede wszystkim długofalowe projekty w branży lotniczej, pamiętając o rozwoju gospodarczym regionu, jak również – co istotne dla krakowskiego lotniska – obronności Rzeczpospolitej. Plan Generalny lotniska Kraków Airport zakłada rozbudowę portu lotniczego do 2036 roku oraz jej bieżącą aktualizację w oparciu o prognozy ruchu pasażerskiego.

Istotnym aspektem ekonomicznych skutków pandemii to także utrzymanie stanu zatrudnienia, co istotne jest szczególnie wśród wyspecjalizowanych grup zawodowych, takich jak np. branża lotnicza.

Musimy się przygotować, na różne scenariusze, nawet te najbardziej czarne, ale nie możemy nigdy zapominać, że lotniska takie jak Kraków Airport, to nie tylko część cywilna. Krakowskie lotnisko to jeden z kluczowych elementów  całej gospodarki Małopolski, opartej na turystyce także biznesowej, a przede wszystkim infrastruktura funkcjonowania sił zbrojnych  (lotnisko wojskowe) i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.