Konkurs Małopolska Startup Award

Jeszcze do 29 marca można zgłosić swoją firmę do Małopolska Startup Award. Do udziału w konkursie zaproszone są startupy z Małopolski, które planują ekspansję zagraniczną. Trzydzieścioro laureatów wyjedzie na największe targi innowacyjności w Tokio, Kuala Lumpur, Hanowerze, Mediolanie, Singapurze i Tel Awiwie, a także weźmie udział w Startup Session Elite na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

 

 

Ze zwycięstwem w Małopolska Startup Award wiąże się nie tylko wyjazd na prestiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze miejsca na globalnej mapie innowacyjności. Ważnym aspektem programu jest także promocja laureatów w polskich i zagranicznych mediach oraz umożliwienie im kontaktu z inwestorami i przedstawicielami najważniejszych ekosystemów startupowych z całego świata podczas Forum Innowacji i Forum Ekonomicznego.

Zapisy na Małopolska Startup Award odbywać się będą do 29 marca 2019 roku (równocześnie można wziąć także udział w ogólnopolskim konkursie Startup Award z pulą nagród wynoszącą 100 000 zł). Zgłoszone firmy muszą spełniać podstawowe wymagania:

  • zaliczać się do sektora startupów,
  • mieć siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
  • zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu
  • posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drugiego dnia Forum Innowacji, podczas uroczystej gali. Więcej informacji:

 

FORMULARZE REJESTRACYJNE:

 

Projekt „Małopolska Startup Rocket” jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” (nr konkursu – RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.