Koniunktura gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie epidemii COVID-19

COVID-19 znacznie pogłębi trwające od ponad dwóch lat osłabienie aktywności gospodarczej w UE. Odnotowane w UE w marcu i kwietniu 2020 r. spadki wartości produkcji i sprzedaży były najgłębsze w ciągu ostatnich 20 lat. W przypadku wskaźników odzwierciedlających zmiany nastrojów gospodarczych w Grupie Wyszehradzkiej, odnotowano największe w historii spadki wartości. W Polsce jedynie 9% przedsiębiorstw nie odczuło negatywnych skutków COVID-19, a co czwarte uznało je za dotkliwe.

Autorzy: Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Grzegorz Konat, Katarzyna Majchrzak, Ewa Ratuszny, Konrad Walczyk.