Konferencja Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie

We wtorek 27 listopada w Sejmie RP odbyła się czwarta edycja konferencji polsko-rumuńskiej: Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie. Organizatorami wydarzenia były Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz New Strategy Center z Rumunii zaś honorowy patronat nad nim objął Wicemarszałek Sejmu, prof. Ryszard Terlecki.

Marszałek Terlecki wziął udział otwierającej konferencję debacie poświęconej sprawom bezpieczeństwa regionalnego. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podobieństwa łączące oba kraje, zarówno jeśli chodzi o doświadczenie historyczne, jak również jeśli chodzi o pewną wspólnotę duchową i kulturową, oraz silne przywiązanie do niepodległości. Jego zdaniem, jako największe państwa w regionie, Polska i Rumunia powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność za cały region. Polityk nawiązał również do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi – zarówno Polska, jak i Rumunia upatrują w USA głównego gwaranta swojego bezpieczeństwa.

Konferencja podzielona została na dwa główne bloki tematyczne, z których pierwszy obejmował zagadnienia związane z bezpieczeństwem regionalnym i mobilnością wojskową, a drugi poświęcony był rozwijaniu współpracy gospodarczej, energetycznej i współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, czyli to, co stanowi praktyczne rozwiniecie idei Inicjatywy Trójmorza.

W konferencji wzięło udział blisko 80 uczestników. Ze strony rumuńskiej w debatach uczestniczyło kilkunastu gości, w tym m.in.: dwóch byłych rumuńskich ministrów spraw zagranicznych, Sergiu Celac i Lazar Comanescu, dwóch deputowanych z Komisji Obrony, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Państwowego Izby Deputowanych: Dorel-Gheorghe Caprar oraz Nicolae Daniel Popescu, szef Departamentu Planowania Strategicznego w rumuńskim MON, generał Ion Berdila, wicedyrektor generalny rumuńskiego zespołu CERT, Iulian Alecu.