Konferencja Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie

W siedzibie Sejmu RP spotkali się goście 6. edycji debaty polsko-rumuńskiej, objętej honorowym patronatem wicemarszałka sejmu RP, prof. Ryszarda Terleckiego. Organizatorami wydarzenia są od sześciu lat Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz New Strategy Center z Rumunii.

źródło: Kancelaria Sejmu RP

Gości zebranych w sali im. Jacka Kuronia w gmachu parlamentu powitali Jerzy Bochyński, prezes Fundacji Instytut Studiów Wschodnich oraz Ovidiu Dranga, ambasador Rumunii w Polsce. Obaj wyrazili satysfakcję z powodu zacieśniania dialogu pomiędzy Polską i Rumunią w zakresie budowania bezpieczeństwa w strukturach NATO, do czego przyczyniają się właśnie takie inicjatywy, jak debata „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”. Ambasador podkreślał, że dzisiaj ta część Europy leży w sferze szczególnego zainteresowania zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin, co dowodzi, że rośnie rola naszych krajów na arenie globalnych działań geopolitycznych. Europa Centralna, w skład której wchodzą oba kraje, ma istotne znaczenie dla wzmacniania więzi w ramach projektu europejskiego oraz transatlantyckiego, co jest szczególnie ważne w obliczu sąsiadowania z obszarem, z którego mogą być generowane zagrożenia. Dlatego właśnie we wprowadzeniu do debaty podkreślono wagę współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego i wspierania aspiracji krajów z obszaru Bałkanów Zachodnich.

Pierwsza część spotkania, zatytułowana Bukaresztański format B9 a nowe wyzwania bezpieczeństwa w Europie była moderowana przez Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej. Moderator wskazał na znaczenie południowej flanki NATO i na wzajemną odpowiedzialność członków sojuszu za bezpieczeństwo pozostałych. Zadał też pytanie wicemarszałkowi Sejmu RP Ryszardowi Terleckiemu, jak ocenia wzajemną świadomość Polski i Rumunii w zakresie współtworzenia tej odpowiedzialności.

Marszałek Ryszard Terlecki potwierdził, że strona polska ma głębokie przekonanie co do potrzeby wzmacniania współpracy z rumuńskim partnerem w zakresie bezpieczeństwa, podkreślał konieczność zaangażowania w te kwestie wszystkich sił politycznych, szczególnie w kontekście działań Rosji zorientowanych na Ukrainę i Mołdawię. Krytykował „niefrasobliwość” niektórych krajów Europy Zachodniej w sferze przeciwdziałania zagrożeniom i deklaracje zamykania się UE w jej dotychczasowych granicach. W związku z tym, w jego przekonaniu, potrzeba trwałych instytucjonalnych elementów współpracy, niezależnych od konstelacji politycznych. Tak, by zagwarantować trwałość i stabilność procesów budowania bezpieczeństwa, aby działania państw miały realny wyraz w podejmowaniu konkretnych procedur, a nie wyrażały się jedynie w wypowiadanych deklaracjach.

źródło: Kancelaria Sejmu RP

Lazăr Comănescu, były minister spraw zagranicznych Rumunii, reprezentujący New Strategy Center, nawiązując do wypowiedzi marszałka Terleckiego, podkreślił wagę funkcjonowania takich koncepcji i projektów, jak B9 oraz inicjatywa państw Trójmorza. Postulował, by wspólnie nadal poszukiwać obszarów, w których można zacieśniać współpracę w regionie. Wskazywał też na zagrożenia płynące z ideologii czy religii, które stają się postawą do podejmowania wrogich działań o charakterze militarnym.

O rozwiązaniach legislacyjnych i zagrożeniach, które niesie ze sobą ich brak w systemach legislacyjnych poszczególnych państw mówił kolejny gość z Rumunii, Georgian Pop, członek Komisji Obrony Izby Deputowanych. Wskazywał na zagrożenia wynikające z nienadążania ustawodawcy za stanem faktycznym, szczególnie w obszarze zagrożeń technologicznych, a szczególnie ceberzagrożeń. Przedstawił różnicę w krótkiej, zaledwie dziesięcioletniej perspektywie czasowej, jeśli chodzi o sposób prowadzenia wrogich działań. Mówił o takich zjawiskach, jak cyberataki, wojna hybrydowa, wykorzystanie dronów czy zagrożenia płynące z autoradykalizacji.

Do wypowiedzi rumuńskiego parlamentarzysty nawiązał poseł Paweł Poncyliusz członek Komisji Obrony Narodowej w Sejmie RP. Krytykował postawę narodowych egoizmów w ramach natowskich struktur. Wskazywał w tym kontekście na najnowsze stanowisko prezydenta Francji Emmanuela Macrona, które było zaskoczeniem dla społeczności międzynarodowej. Mówił też o wspólnocie historycznych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Polski i Rumunii w komunistycznym reżimie, która jest dzisiaj bazą porozumienia i wspólnej optyki w wielu kwestiach.

Z kolei Viorel Ardeleanu, dyrektor generalny ds. strategicznych z rumuńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyliczał szczeble współpracy między oboma krajami, a wśród nich: sojuszniczy, regionalny i lokalny. Postulował, by dwustronną i realizowaną w ramach B9 współpracę opierać na konkretnych projektach, np. związanych z mobilnością wojska.

źródło: Kancelaria Sejmu RP