Konferencja Marka „Polska” – poprawa wizerunku Polski na świecie
Bruksela, Belgia 7 października 2011 r.

 

 

Marka „Polska" – poprawa wizerunku Polski na świecie
Bruksela, Belgia
Piątek, 7 października 2011 r.

 

       W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja Marka „Polska” poprawa wizerunku Polski na świecie” organizowana przez   Ministerstwo Gospodarki i Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju). Konferencja miała na celu promocję Polski, poprzez pokazanie jej konkurencyjnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, jak również tego że Polska jest partnerem wiarygodnym oraz atrakcyjnym miejscem do planowania inwestycji. Konferencję otworzył Jacek Socha wiceprezes PricewaterhouseCoopers Polska,   Janusz Lewandowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Programowania Finansowego i Budżetu oraz europoseł Bogdan Marcinkiewicz. W pierwszej dyskusji panelowej zatytułowanej „Polska gospodarka w gronie europejskich liderów” wypowiadali się także Istvan Szekely, Dyrektor Krajowy,  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Julio Duarte, Dyrektor ds. Operacyjnych, Jeronimo Martins Dystrybucja SA. W czasie konferencji zaplanowano także nastepujące dyskusje: „Wiedza to kapitał. Jak inwestować w Polsce”, „Innowacyjna gospodarka w nowoczesnej Europie”, „Europejska Nagroda Przedsiębiorczości – droga firm do europejskich sukcesów”, „Polska jako marka – z korzyścią dla biznesu i Państwa.”

            Marka „Polska” to marka prestiżowa, gwarantująca dobrą jakość i niezawodność. Wiele polskich firm niestety wprowadza na rynki swoje produkty pod nazwami cudzych marek. Dlatego też należy podjąć szereg działań, które promowałyby markę „Polska” zarówno w Europie jak i poza pod własnymi znakami firmowymi. Polska to kraj  o dużym potencjale, bardzo dynamicznie rozwijający się dzięki czemu Polska to znakomite miejsce do inwestowania. Potencjalni partnerzy i inwestorzy powinni mieć szansę na przekonanie się iż Polska to kraj wartościowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Marka „Polska” to również bardzo dobrze wykształcona, rzetelna, kompetentna i dynamiczna kadra, której potencjał pomaga rozwojowi przedsiębiorstw na całym świecie.

           Bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki w ostatnich latach potwierdziły, że marka „Polska" gwarantuje prestiż, dobrą jakość i niezawodność. Jednak poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw działających w Polsce jest stosunkowo niski.  Dlatego europejscy inwestorzy powinni mieć szansę na przekonanie się, iż Polska to kraj wartościowych kontaktów gospodarczych i handlowych, z którym warto wiązać rozwój swojej firmy.     
          Konferencja Marka „Polska" poprawa wizerunku Polski na świecie odbędzie się w ramach Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Week) w Brukseli w Parlamencie Europejskim. Konferencja ta będzie szansą na zaistnienie polskich produktów na rynku międzynarodowym.

Do pobrania: Conference The Brand “Poland”

 

 

Na wstępie sesji otwierającej Konferencję "Polska gospodarka w gronie europejskich liderów" głos zabrał Janusz Lewandowski komisarz ds. budżetu w KE, podkreślając iż w dyskusji na temat wizerunku Polski i marki kraju należy unikać myślenia życzeniowego, jak również nadmiernego pesymizmu. Przywołał stereotypy i uprzedzenia związane z „Polnische Wirtschaft” w okresie transformacji. Stwierdził, iż polska gospodarka przeszła ogromną ewolucję, która umożliwiła jej zajęcie miejsca wśród przewidywalnych i odpowiedzialnych partnerów europejskich. Według Lewandowskiego, postrzeganie Polski nie jest już zdominowane przez pryzmat martyrologii i romantycznej historii, ale przede wszystkim widziana jest ona w kontekście jej euroopytmizmu i dynamiki gospodarczej.  Wyjątkową szansą dla kraju są zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które dla tysięcy gości z Europy (i nie tylko) będą unikalną możliwością skonfrontowania swoich wyobrażeń z rzeczywistością szybko rozwijającej się gospodarki. Problemem Polski jest stosunkowo późne włącznie się do globalnego wyścigu rozmaitych marek na rozpoznawalność i pozytywne skojarzenia. Loga polskich firm w odniesieniu do liderów rankingu są raczej słabo rozpoznawalne. Czołowe przedsiębiorstwa związane z przemysłem ciężkim i górniczym nie są typowymi podmiotami, które byłyby zainteresowane promocją swoich marek. Komisarz Lewandowski ocenił, iż szansą na zmianę tej sytuacji byłoby współdziałanie krajów byłego bloku socjalistycznego, które mają w tej sferze podobne problemy.


"Polska gospodarka w gronie europejskich liderów"

 

Istvan Szekely z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej, rozpoczął swoje wystąpienie od przywołania sytuacji sprzed lat, kiedy cała Europa Środkowo-Wschodnia była uważana za stosunkowo ryzykowny obszar dla zagranicznych inwestycji. Sytuację tę zweryfikował kryzys gospodarczy, w trakcie którego polska gospodarka nieprzerwanie odnotowywała wzrost, kreując wciąż nowe miejsca pracy. Szekely poprzez prezentację odpowiednich danych i wykresów zobrazował proces stopniowego osiągania przez Polskę swojej obecnej pozycji, której cechą jest odporność na kryzys gospodarczy. Według niego jednym z kluczowych czynników, które zadecydowały o korzystnych wynikach ekonomicznych w okresie światowego załamania gospodarczego jest wielkość rynku wewnętrznego i siła lokalnej przedsiębiorczości, podczas gdy do jego problemów należy nieefektywna infrastruktura i słabość zbyt restrykcyjnej biurokracji. Szybszy rozwój kraju hamuje także brak odpowiedniej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami.

 


"Polska gospodarka w gronie europejskich liderów"

 

Marka Polska według Pierre’a Moraillon Prezesa Rady Dyrektorów Wykonawczych na Europę Centralną i Wschodnią MEDEF International to częściowo kwestia burzliwej i fascynującej historii. Po okresie trudnej transformacji, Polska wyrosła na regionalnego lidera gospodarczego. Podkreślił on, iż Francja stosunkowo późno zaczęła odkrywać potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki, dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych włączając się poważniej do grupy zagranicznych inwestorów. W jego opinii, najlepszym promotorem polskiej marki są francuskie przedsiębiorstwa działające na obszarze Polski, utrwalające obraz stabilnego politycznego kraju o dynamicznych wynikach ekonomicznych.

O postrzeganiu polskiej marki z perspektywy parlamentu europejskiego mówił eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz. Jako członek Komisji zajmującej się przemysłem, technologią, badaniami naukowymi i turystyką, styka się on z problematyką marki poszczególnych krajów. Podkreślił on rolę małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu wizerunku kraju wśród zagranicznych partnerów. Zauważył, iż jedną z misji Parlamentu Europejskiego jest wspieranie instytucji odpowiedzialnych za badania i rozwój i ich współpracę ze środowiskiem akademickim. Swoje wystąpienie poseł spuentował słowami Jerzego Buzka, który stwierdził, iż sukcesy polskiej gospodarki „warto utrzymać i nie warto tego zmieniać”.

 

 

Dyrektor Operacyjny Jeronimo Martins, Julio Duarte, stwierdził, że w czasach, gdy jego koncern rozpoczynał działalność w Polsce zwracano uwagę na ogromny potencjał Polski, która posiadała znakomite położenie w sercu Europy i znaczący odsetek dynamicznej młodej ludności.  Podkreślił sukcesy polskiej gospodarki w pokonywaniu kolejnych wyzwań związanych z transformacją i akcesją do Unii Europejskiej. Wymieniając kolejne atuty Polski jako miejsca do inwestycji, wyraźnie zaznaczył, iż problemem gospodarki jest uciążliwa biurokracja i zacofana infrastruktura. Wspomniał o konieczności dokonania bolesnych reform, które pozwolą wykorzystać w pełni potencjał polskiej gospodarki.

Konferencja Marka „Polska” poprawa wizerunku Polski na świecie jest poświęcona promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Konferencja ma na celu promocję Polski, poprzez pokazanie jej konkurencyjnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, jak również tego że Polska jest partnerem wiarygodnym oraz atrakcyjnym miejscem do planowania inwestycji.

Program Konferencji

Czwartek, 6 października 2011 r.

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

Piątek, 7 października 2011 r.

08:30 – 9:00  – Rejestracja uczestników

09:00 – 9:15 - Otwarcie konferencji

09:15 – 10:30 – Debata panelowa

• Polska gospodarka w gronie europejskich liderów

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 – 12:00 -  Debata panelowa

Innowacyjna gospodarka w nowoczesnej Europie

12.00 – 13.00 – Debata panelowa

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości – droga firm do europejskich sukcesów

13:00 – 13:45 -  Lunch

13:45 – 14:45 -  Debata panelowa

Wiedza to kapitał. Jak inwestować w Polsce

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00  – Debata panelowa

Polska jako marka – z korzyścią dla biznesu i Państwa

 

Goście Konferencji:

Uczestnikami konferencji będzie 120 osób z Europy, Azji Centralnej, USA, w tym w szczególności przedstawiciele zagranicznych środowisk biznesowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców

 

Miejsce konferencji:

Sala 4Q1 w budynku Jozsef Antall

Parlament Europejski

rue Wiertz Wiertzstraat

B-1047 Bruksela

 

 

 

Projekt „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 6.5.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013