Kłopotliwe odpady czy cenne surowce?
 

Obecnie ręczniki papierowe w 140 restauracjach McDonald’s w Polsce pochodzi z recyclingu naszych opakowań. Do końca roku wdrożymy to rozwiązanie w 386 lokalach. To tylko jeden z przykładów mechanizmów gospodarki obiegu zamkniętego, które wdrażamy – informuje Anna Borys, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych McDonald’s Polska.  

Skala na rzecz środowiska 

McDonald’s w Polsce to ponad 460 restauracji prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców. Tylko w 2019 roku zamówienia w lokalach pod złotymi łukami złożyło ponad 300 mln gości. Przy takiej skali każda, nawet pozornie niewielka zmiana, ma realny wpływ na otoczenie, w tym na środowisko. Ich wdrożenie wymaga czasu, ale za to charakteryzuje się kompleksowym podejściem, uwzględniającym zarówno restauracje jak i dostawców. 

Myślenie przez pryzmat środowiskowy to od lat integralna część działalności McDonald’s. Od 2018 roku realizujemy długofalową strategię, która zakłada działania na rzecz klimatu w wielu obszarach. Jednym z kluczowych jest wykorzystanie wyłącznie opakowań ze źródeł odnawialnych, z recyclingu lub z certyfikatami oraz recycling wszystkich opakowań z restauracji do 2025 r. 

Wymiana opakowań 

Sukcesywnie redukujemy  plastikowe opakowania. Obecnie 70% odpadów w naszych restauracjach to papier, który jest surowcem nadającym się do recyklingu. Od stycznia 2020 roku goście McDonald’s mogą korzystać wyłącznie z papierowych słomek i papierowych opakowań do lodów McFlurry. Tylko w 2020 roku, ta zmiana przełożyła się na redukcję wykorzystania 90 ton plastiku – równowartości 1,5 mln plastikowych butelek.  

W tym roku wymieniliśmy kubki do shake’ów na papierowe (co przełoży się na redukcję plastiku o ok. 280 ton rocznie) oraz miski do sałatek (redukcja 170 ton) oraz plastikowe sztućce na ich drewniane odpowiedniki. W sumie te dwie zmiany pozwoliły na redukcję ok. 500 ton plastiku.  

Recykling w każdej restauracji 

Dziś we wszystkich naszych restauracjach (prócz tych w galeriach handlowych) znajdują się kosze do segregacji odpadów. Wdrażamy system, który pozwala nam przetwarzać wszystkie nasze papierowe opakowania (stanowią 70% odpadów) na ręczniki papierowe lub papier toaletowy, które będziemy wykorzystywać w naszych lokalach.  

W 133 restauracjach ten system już działa – ręczniki papierowe pochodzą z opakowań restauracyjnych poddanych recyklingowi. Do końca roku będzie tak już w 386-ciu lokalach naszej sieci. Oznacza to, że zdecydowana większość odpadów McDonald’s, będzie poddawana recyklingowi i przetwarzana na produkty, które z powrotem do nas trafią. 

Drugie życie odpadów 

Wzięcie odpowiedzialności za nasze odpady zaczyna się od ich projektowania. Opakowania muszą być proste, jednomateriałowe, łatwo dające się przetwarzać na produkty, których potrzebujemy. 

Na początku 2020 roku McDonald’s nawiązał współpracę z polską firmą Miklan-Ryza – europejskim liderem w zakresie odzyskiwania włókien papierowych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje ekologiczną technologię, ograniczającą zużycie wody podczas odzysku. 

Jesteśmy restauracją szybkiej obsługi i korzystamy z wielu opakowań, ale to w naszych rękach leży zarządzenie nimi.