Kierunki rozwoju współpracy biznesu z samorządami na rzecz efektywności energetycznej i redukcji niskiej emisji

Czy współpraca firm energetycznych i samorządów może zaowocować poprawą jakości powietrza? Jakie konkretne działania są potrzebne, by walczyć ze smogiem? Między innymi na takie pytania odpowiadali uczestnicy panelu z udziałem jednego z największych polskich producentów energii.

Panel partnerski TAURON Polska Energia S.A. poprzedziła prezentacja „TAURON – samorząd – mieszkańcy”, którą przedstawił Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym TAURON”. Naszym celem jest dostarczanie gospodarstwom domowym taniego i ekologicznego ogrzewania”- oznajmił Lot. Podkreślił, że w tej chwili ok. 60% ogrzewania w Polsce pochodzi ze źródeł węglowych. „Zdecydowana większość smogu powstaje w domach wybudowanych przed 1988 rokiem”- kontynuował, dodając, że także 60% domów jest nieprawidłowo bądź źle ogrzewanych. Rozwiązaniem służącym poprawie tego stanu rzeczy może być na przykład termorenowacja, która skutkuje zwiększeniem jakości ogrzewania przy utrzymaniu niskiego poziomu cen. „Ogrzewanie elektryczne może również być atrakcyjne cenowo”- przekonywał Lot. Ten proces wpierają między innymi nowe technologie łączące systemy korzystające z paliw, jak pompy ciepła w ramach infrastruktury smart home. „Na zwiększenie kosztów ogrzewania zawsze wpływa niedokładne funkcjonowanie całego tego układu, a uciekające ciepło to przepalone pieniądze”- podsumował wiceprezes TAURON.

Po tym wystąpieniu rozpoczął się panel dyskusyjny.

Moderatorem dyskusji był Patryk Salamon, redaktor naczelny LoveKraków.pl. Otworzył panel zadając wiceprezesowi Lotowi pytanie dotyczące dywersyfikacji produktów TAURON. Ten podkreślił, że klienci oczekują kompleksowych rozwiązań i dlatego też TAURON rozwija swoją ofertę w kierunkach innych, niż jedynie sprzedaż prądu. „Choć naszymi głównymi klientami są gospodarstwa domowe, pragniemy również współpracować z samorządami w celu opracowania optymalnych modeli biznesowych i działania na rzecz ekologicznego rozwoju”- dodał wiceprezes. Opowiedział o współpracy z samorządem Zakopiańskim w ramach projektu EKO-Tatry.

Tu włączył się do rozmowy Piotr Bąk, starosta powiatu zakopiańskiego. „W Zakopanem istnieje ogromne zapotrzebowanie na energię, przy pięciu tysiącach podmiotów gospodarczych na dwadzieścia sześć tysięcy mieszkańców”- zaznaczył. Przy bardzo dobrych wynikach emisji w skali krajowej, Zakopane w dalszym ciągu przekracza limity emisji o ponad pięćdziesiąt dni w skali roku. I to właśnie jest jednym z powodów, dla których powiat ceni sobie współpracę z firmami takimi jak TAURON. Jej celem mają być bowiem lepsze i bardziej ekologiczne rozwiązania energetyczne.

Krystian Szymała, Prezes Zarządu Energii w Kogeneracji EWK S.A. zauważył, że ogrzewanie akumulacyjne nie jest niczym nowym. Mówił, że kluczem do osiągnięcia akceptowalnego dla społeczeństwa poziomu kosztów jest dobre skalibrowanie urządzeń akumulacyjnych i dostosowanie ich do obowiązujących taryf. „Niemniej jednak użytkownik zmieniający piec węglowy na akumulacyjny zauważy znaczne oszczędności, na przykład w ramach taryfy nocnej”- zapowiedział Szymała. Stwierdził, że koszty całkowite będą wówczas porównywalne, a zysk dla środowiska ogromny.

„Ekogroszek jest fatalnie postrzegany w Polsce” – mówił Grzegorz Rakoczy, Członek Zarządu Rakoczy Stal Sp. z o.o. Jak dodał, wynika to przede wszystkim z zaszłości regulacyjnych powstałych w latach 90-tych. „Gdyby nie organizacje ekologiczne, nie ruszyłyby w Polsce działania na rzecz ustanowienia norm spalania”- zauważył. Obecnie można w Polsce sprzedawać jedynie kotły 5-tej klasy, które emitują czterdzieści miligramów pyłów na m3. Porównanie z emisją tysiąca ośmiuset miligramów przy źle skonstruowanym piecu resursowym na ekogroszek nie wymaga komentarza. Według Rakoczego, jest to jednak paliwo, które posiada przyszłość, a jego atutem jest np. niższa w porównaniu z paliwem gazowym cena.

Wiceprezes Lot włączając się w dyskusję mówił o szerokim spektrum współpracy z samorządami. „Węgiel, ekogroszek, gaz lub woda, prąd czy fotowoltaika – możliwości rozwoju oczekiwań klienta są nieograniczone”- wyliczał.  Odnosząc się do różnorodnych formuł tej współpracy, dodał: „wykonamy naszą misję zupełnie niezależnie, nawet sami”.

Jako ostatni wypowiedział się Artur Kalicki, Kierownik Zepołu ds. Rozwoju Elektromobilności w Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. „Należy pamiętać, że poza sezonem grzewczym głównym generatorem zanieczyszczeń są emisje związane z transportem, tworzące tzw. biały smog”- zaznaczył. Zauważył, że samorządy już wprowadzają szereg rozwiązań mających na celu redukcję tego zjawiska – promują lepsze użytkowanie komunikacji miejskiej, systemy rowerów miejskich, czy carsharingu. W dalszym ciągu brakuje jednak odpowiedniej infrastruktury uniemożliwiającej upowszechnienie użytkowania samochodów elektrycznych. „Jest to wciąż rynek wschodzący i wkrótce się to zmieni, a regulacje w Polsce już powstają” – podsumował.

Paneliście zgodzili się, że zmiany w energetyce mają charakter holistyczny i wymagają zmian nie tylko modeli biznesu, ale także i innych aspektów prowadzenia gospodarki.