Jubileusz Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ostatnie dni rejestracji!

Zapraszamy 3-5 września 2019 do Krynicy Zdrój na Forum Ekonomiczne połączone z Forum Ochrony Zdrowia – najważniejszym wydarzeniem kształtującym system ochrony zdrowia. Kluczowi decydenci, przedstawiciele regulatora, menedżerowie, biznesmeni i eksperci spotkają się aby tworzyć przyszłość ochrony zdrowia.

W programie między innymi panele:

Ochrona Zdrowia 2010-2019: Wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat
Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?
Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach
Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
Value-Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny
Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej.
Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?

oraz wyjątkowa debata polityczna:
Priorytety zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2019-2023

W dniu 3 września 2019 r. odbędzie się Gala i uroczyste wręczenie nagród Rankingu Zdrowia dla najbardziej efektywnych i najszybciej rozwijających się firm ochrony zdrowia.

Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W I etapie należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl .
Wybrane osoby otrzymają zaproszenie do II etapu rejestracji.

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
ul. Solec 85, 00-382 Warszawa tel. (+48 22) 583 1100, fax (+4822) 583 1150 e-mail: forum@isw.org.pl www.forum-ekonomiczne.pl