José Ignacio Sánchez Amor w Krakowie o samorządzie

Gościem V edycji Europejskiego Kongresu Samorządów będzie José Ignacio Sánchez Amor, sekretarz stanu ds. polityki terytorialnej w hiszpańskim Ministerstwie Polityki terytorialnej i Służby Cywilnej.

José Ignacio Sánchez Amor weźmie udział w sesji plenarnej, gdzie wraz z innymi uczestnikami debaty będą dyskutować o tym czy demokracja może faktycznie istnieć bez samorządu i zaangażowania społecznego mieszkańców w sprawy regionu. W sesji plenarnej wezmą udział między innymi: Zdzisław Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Irakli Kadagiszwili – gubernator administracji gruzińskiej Kachetii oraz były minister gospodarki Bawarii – Martin Zeil.

W Hiszpanii mamy do czynienia z trójszczeblowym podziałem administracyjnym. W jego skład wchodzą: 17 wspólnot autonomicznych (comunidades autónomas), 50 prowincji (provincia) oraz ponad 8100 gmin (municipio) Każda wspólnota ma swój własny status, który reguluje szerokość autonomii oraz funkcjonowanie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Regiony posiadają również 1-zibowy parlament rząd, autonomiczną administrację różnią się od federacji tylko brakiem władzy konstytucyjnej. Dzięki takiemu podziałowi administracyjnemu i decentralizacji władzy, wspólnoty mogły dostosować legislacje z poziomu państwowego na regionalny.

Sekretarz Amor to absolwent prawa na Universytecie Complutense w Madrycie, zajmował różne stanowiska w rządzie Estremadury. Był między innymi sekretarzem generalnym Departamentu Technicznego i Pracy, dyrektorem Biura Przewodniczącego Junta de Estremadura w latach 1996-2004. W 2004 roku został wiceprzewodniczącym Rządu Estremadury. W lutym 2001 roku został wybrany Sekretarzem Generalnym grupy socjalistycznej w Merida. Przewodniczący hiszpańskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE (2016-2018). Specjalny przedstawiciel OBWE ds. problemów granicznych (2012-2018). Od czerwca został mianowany sekretarzem stanu ds. polityki terytorialnej.