„Jesteśmy bogatsi dzięki mądrym inwestycjom”. W Krynicy ogłoszono zwycięzców Rankingu Gospodarny Samorząd

Jest wiele czynników, które świadczą o gospodarności samorządów. Najważniejszym z nich są mądre inwestycje, dzięki którym rośnie zasobność gminy, a co za tym idzie, bogatsi stają się  jej mieszkańcy. Dobrze zarządzana gmina powinna mieć określoną strategię rozwoju, opracowane programy wparcia dla przedsiębiorców, dzięki którym pojawiają się nowi inwestorzy, co zmniejsza bezrobocie. Wszyscy Laureaci Rankingu Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika spełniają te kryteria i wiele innych, które były brane pod uwagę.

Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP, otwierając galę poświęconą polskim samorządom, podziękował organizatorom forum za 27 spotkań, rozmów, dyskusji o Polsce, regionie i otaczającej nas rzeczywistości. – To, że rośnie PKB, że mamy coraz lepsze perspektywy wzrostu, to zasługa również samorządów – stwierdził Karczewski.

Z kolei Rafał Petsch, członek zarządu Pekao Investment Banking, dyrektor zarządzający Departamentem Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego podkreślił, że lider rankingu, miasto Częstochowa zasłużyła na wyróżnienie dzięki temu, że pokazuje wzrost dochodu i szczyci się pozyskiwaniem inwestorów i doskonałym radzeniem sobie z wykorzystywaniem środków unijnych.

 

I miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd w kategorii miasta na prawach powiatu zdobył Gdańsk. Władze skupiaj się równolegle na rozwoju miasta przy jednoczesnej dbałości o mieszkańców zgodnie z uchwaloną przed trzema laty Strategią Rozwoju Miasta Gdańsk 2030Plus. Miasto stara się zachęcać do osiedlania nowych mieszkańców, w tym również migrantów. Jako pierwsze miasto w Polsce wypracował standardy integracji nowych mieszkańców przybyłych z zagranicy – Gdański Model Integracji Imigrantów. Taka polityka – skierowana do wewnątrz na zewnątrz – daje pozytywne efekty.

 

I miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich – Stalowa Wola. Jest jednym z najmłodszych miast w województwie podkarpackim. To miasto o niezwykłej dynamice rozwoju. Samorząd Stalowej Woli podejmuje się nowych przedsięwzięć, które mają się przyczynić do dalszego rozwoju miasta.  Pod roboczą nazwą Technopolis kryje się nowa dzielnica innowacji i rozwoju. Funkcjonujące w Stalowej Woli uczelnie miałyby pełnić rolę centrów badań i rozwoju.  W planach jest budowa nowej hali dla przedsiębiorców. Budynek po dyrekcji HSW SA, miasto planuje przeznaczyć pod funkcjonowanie tzw. Kuźni Przedsiębiorczości, w której znajdowałaby się pierwsza w regionie strefa do tzw. Coworkingu. Powstanie klaser informatyczny. Nagrodę odebrał Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

 

I miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd w kategorii gmin wiejskie – Przasnysz. Gmina wiejska Przasnysz, położona w powiecie przasnyskim, na północy Mazowsza, łączy w sobie walory przyrodnicze, kulturowe i biznesowe. Z jednej strony naturalne środowisko i silna agroturystyka, z drugiej – rozwinięta strefa gospodarcza i dogodna infrastruktura. Jednym słowem to znakomite miejsce do realizowania „work life balance”. Choć sama gmina nie ma centralnej miejscowości (otacza sam Przasnysz), jest jedną z najbardziej proinnowacyjnych gmin w powiecie. Władze gminne kładą duży nacisk na zsynchronizowany rozwój poszczególnych części gminy – tak pod względem inwestycji, jak i kultury czy edukacji. Tu więc hasło „zrównoważony rozwój” jest realizowane w praktyce. Nagrodę odebrała Grażyna Wróblewska, wójt gminy Przasnysz.

 

Nagroda specjalna Kapituły Rankingu dla Częstochowy. Działania Częstochowy wyjątkowo aktywnie i skutecznie skoncentrowane są na 2 kierunkach, tj.: tworzeniu dogodnych warunków przestrzennych i finansowych dla inwestorów, oraz skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych na ważne inwestycje miejskie. Efektem tych działań jest na pewno pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego 63 proc. powierzchni inwestycyjnej miasta. Utworzenie 2 Specjalnych Stref Ekonomicznych, które od roku 2014 już zaowocowały w postaci: 12 nowych podmiotów gospodarczych, 117 mln zł – nakładów inwestycyjnych, 617 – nowych miejsc pracy. Miasto udziela wyjątkowo dużo preferencje podatkowe dla biznesu. Efekty ulg to: skorzystało z nich 91 przedsiębiorców, średnia roczna kwota udzielonych ulg to 4 mln zł, 406 nowych miejsc pracy. Nagrodę odebrał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

 

Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – Miasta na prawach powiatu – Katowice, miasto od co najmniej dekady intensywnie pracują nad zmianą swojego wizerunku. Jednym z ważniejszych aspektów tych działań jest przebudowa miejskiej przestrzeni, m.in. tej sąsiadującej ze Spodkiem, nazywanej dziś Strefą Kultury, będącej prawdziwą wizytówką miasta. Realizacja licznych przedsięwzięć ożywia przestrzeń miasta i przynosi wiele korzyści, podnosząc nie tylko jego atrakcyjność w wymiarze metropolitalnym, ale także, jakość życia mieszkańców. Przemiana Katowic, która rozpoczęła się ponad dekadę temu od centralnej części miasta, dziś sięga jego najdalszych zakątków. Co więcej, dzięki takim narzędziom jak np. budżet obywatelski mieszkańcy mają realny wpływ na zmianę swoich społeczności lokalnych, dzięki czemu wspólnie z samorządem, budują nowy wizerunek Katowic, stolicy pierwszej w Polsce metropolii. Nagrodę odebrała Danuta Kamińska, skarbnik Miasta.

 

Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – gminy miejskie i miejsko-wiejskie – Karpacz. Jest to znana miejscowość leżąca u stóp Karkonoszy i ich najwyższego szczytu – Śnieżki. Dominującą funkcję pełni w nim oczywiście turystyka. Dzięki wybitnym walorom, atrakcjom turystycznym i odpowiedniemu zagospodarowaniu miasto, co roku odwiedza ponad milion turystów.  Dynamiczny rozwój gminy niesie za sobą liczne wyzwania w wymiarze infrastrukturalnym, przestrzennym i społecznym. W najbliższym czasie planowanych jest kilka strategicznych inwestycji, tj. budowa stadionu lekkoatletycznego, reprezentacyjnego deptaka oraz systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej. Przed miastem także dalsza poprawa zagospodarowania turystycznego, tj. stworzenie nowych tras spacerowych oraz terenów edukacyjno – rekreacyjnych, a także poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Nagrodę odebrał Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza.

 

Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – gminy wiejskie – Mielno. Największą atrakcją Mielna jest czysta, strzeżona i zradiofonizowana plaża, wokół której znajdują się kawiarnie, restauracje, smażalnie ryb oraz inne punkty gastronomiczne i handlowe. Największe wyzwania Mielna na najbliższe dwa lata to projekty – wizytówki. Na ich realizację pozyskali zewnętrzne środki w wysokości ponad 6,5 mln zł tys. zł, zaś łączy ich koszt to ok. 14 mln zł. Pierwszy – to budowa centrum przesiadkowego w Mielnie, będącego nowym węzłem komunikacyjnym. Drugi – pn. „Skarbnica wioski rybackiej w Chłopach” będzie nowoczesnym, multimedialnym obiektem łączącym funkcje muzealne i edukacyjne. I trzeci projekt – najbardziej oczekiwany od wielu lat przez mieszkańców i turystów – zakłada odbudowę promenady w Mielnie. Połączymy dwa istniejące odcinki, zabrane przez żywioł w latach 80-tych minionego wieku w jedną całość. Nagrodę odebrała Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna.

 

Cezary Adamczyk/Elżbieta Glapiak/Biuro Prasowe