Jak rozwijać turystykę w miastach o bogatym dziedzictwie historycznym?

Khrystyna Vlodek

Kraków, Lwów, Praga, Edynburg. Te miasta stale pojawiają się na listach najbardziej popularnych destynacji turystycznych. Źródłem ich sukcesu jest dobrze wypromowane dziedzictwo historyczne, które co roku zachęca coraz więcej turystów.

Znaczenie turystyki historycznej w gospodarczym, społecznym i kulturalnym rozwoju miasta lub regionu systematycznie wzrasta. Oprócz tego, że zwiększa budżet miasta i daje zatrudnienie mieszkańcom, pełni również bardzo ważną funkcję – wzmacnia tożsamość regionalną mieszkańców, która w dużym stopniu kreuje związek z dziejami regionu, jego bohaterami i instytucjami historycznymi. Poza tym, promocja lokalnych tradycji i rozszerzanie wiedzy o bogatym dziedzictwie historycznym miasta przyczynia się do rozwoju kulturalnego jego mieszkańców.

Jednym z głównych celów promocji miast historycznych jest przyciąganie jak największej liczby zwiedzających. Ze względu na szeroką ofertę i coraz większe możliwości podróżowania, turyści stają się coraz bardziej wymagający – potrzebują różnych form rozwoju intelektualnego, duchowego czy emocjonalnego. Przy wyborze kierunku turystycznego podróżnicy szukają nietypowych miejsc, niepowtarzalnych wrażeń, nowych doznań, a coraz większą rolę odgrywa nastawienie się na poznanie, przeżycia i emocje. Masowe kierunki turystyczne oferują podobną ofertę i standard świadczeń. W związku z tym, rywalizacji będą służyć wartości emocjonalne związane z tożsamością i kulturą regionu. Dzięki temu coraz większe znaczenie zaczynają mieć miejsca z tak zwaną wartością dodaną, którą stanowią walory kulturowe i historyczne.

Efektywny rozwój turystyki historycznej w mieście bezpośrednio zależy od działań, które chronią kulturalne, historyczne i przyrodnicze zabytki danej miejscowości. Często wiąże się to z koniecznością zainwestowania dużych środków finansowych na renowację zabytków i stworzenia odpowiedniej infrastruktury turystycznej. Wymaga to profesjonalnego podejścia, które pozwoli zachować historyczny wygląd miejsca. Oprócz tego, władze miast powinny zapewnić nie tylko miejsce, ale również odpowiedzieć na wzrost popytu na produkty specjalistyczne, zawierające elementy kultury i historii. Wymaga to również kreatywnego przekazywania informacji, interpretacji historycznej, etnicznego przybliżenia produktów turystycznych. Realizacja takiego programu z wykorzystaniem historycznego i kulturalnego potencjału regionu może rozwiązać jeden z podstawowych problemów turystyki, czyli sezonowość popytu.

Turystyka historyczna może stać się również szansą dla małych miast i rejonów, które nie mają możliwości rozwoju w innych dziedzinach gospodarki. W małych miejscowościach impulsem do zmian, które mogą przeobrazić miejscowość w ośrodek ściągający turystów, dający zatrudnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom rozwijającym tam swoją działalność, mogą stać na przykład organizacje, zajmujące się rozwojem lokalnym.

W trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie zostaną omówione kwestie, związane z rozwojem turystyki w miastach historycznych. Dyskutować na ten temat będą, między innymi: Aleksandar Kašćelan – burmistrz miasta Cetinje (Czarnogóra), Józef Brynkus – poseł na Sejm RP, Sofie Jensen z Europejskiego Stowarzyszenia Turystyki (Wielka Brytania), Helen Kalberg, Dyrektor ds. Marketingu miasta Tartu (Estonia) i Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dyskusję poprowadzi Mariana Oleskiv, która zajmuje się rozwojem turystyki Lwowa. Goście panelu: Jak rozwijać turystykę w miastach o bogatym dziedzictwie historycznym? będą się starali wskazać przykłady najefektywniejszych sposobów promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, państwa czy społeczności za pomocą turystyki. Zaproszeni mówcy postarają się również znaleźć odpowiedź na pytanie jak efektywnie wypromować wydarzenia z przeszłości i zarobić na turystyce historycznej.

Źródło:

https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/205/impuls.pdf?sequence=1