Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach

Ekologia – kiedyś dziedzina uważana za niszową, obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki.  Jako samodzielna dziedzina nauki rozwinęła się dość późno, bo dopiero w XIX w. Chociaż wedle mocno uproszczonej definicji  jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie, samego pojęcia kolokwialnie używa się w szerokim kontekście obejmującym wszystko, co jest związane z ochroną środowiska.

Tak pojmowana ekologia dotyka nie tylko naszego codziennego funkcjonowania, ale zmienia nawyki i styl bycia. Bywa też osią sporu politycznego.  Na pewno coraz większego znaczenia nabiera świadoma polityka w zakresie eko-inwestycji zarówno w skali „małych ojczyzn”, regionów, jak i ta realizowana przez rządy kolejnych krajów czy instytucje międzynarodowe.

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, w ramach  panelu:  Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach, będzie mowa o tym, jak systemowo zarządzać biznesem, by podejmować działania proekologiczne i skutecznie reagować na kryzys klimatyczny. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Márta Szigeti Bonifert – członek zarządu i przewodnicząca Grupy ds. Ekorozwoju z węgierskiego Forum Liderów Biznesu, Maria Kurowska – członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Bogusław Białowąs – prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Maria Fajger – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Florence Wijsbroek – przewodnicząca Bałkańskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju – BSDI z Bułgarii oraz Grzegorz Podlewski – wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Paneliści będą też poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieją realne szanse  na połączenie rozwoju biznesu i  ochrony środowiska i czy – przewrotnie – kryzys klimatyczny może okazać się szansą na rozwój określonych gałęzi sektora komercyjnego. Dyskusję poprzedzi prezentacja Vitalija Andrusiaka – prezesa zarządu Karpackiej Eco Pasieki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wykształciła się w efekcie doniesień o kryzysie klimatycznym i masowym zanieczyszczeniu środowiska. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, odnotowano 30-to procentowy wzrost  podmiotów, które wdrażają działania zgodne z jego wskazaniami. Co więcej, ryzyka związane z kryzysem klimatycznym wygenerowały trend polegający na  zainteresowaniu konsumentów  proekologiczną postawą produkcyjną firm. Zwiększyła się   promocja i poparcie dla „etycznego” biznesu.

W odpowiedzi na to firmy unowocześniają  technologie, pokazują skład surowcowy, liczą się z konsekwencjami generowania zanieczyszczeń. Widmo kryzysu klimatycznego doprowadziło do wprowadzenia  mody na ekologiczny styl życia. Czy jest to dla biznesu wyłącznie balast i potencjalne zagrożenie wizerunkowe, czy też szansa?    Dziedzictwo przyrodnicze, a także zielone tereny użytkowe są kluczowe w zwiększaniu walorów turystycznych, rekreacyjnych, biznesowych oraz zdrowotnych danego obszaru i stanowią wymierny czynnik oceny jakości zarządzania władz lokalnych. Czy inwestycje w ekologię przynoszą wymierne korzyści? Czy można jednocześnie  inwestować i chronić środowisko? O tym już na początku września w Krynicy.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.