IV Forum Regionów (2010)
Muszyna, Krynica-Zdrój 8 - 10 września 2010

Honorowy Patronat: Minister Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Bieńkowska

Forum Regionów Forum Ekonomicznego jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. W 2010 roku odbyła się już czwarta edycja tego wydarzenia, które jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Wykład Inaugurujący IV Forum Regionów

Wykład Inaugurujący IV Forum Regionów

Założenia programowe:

W związku z przypadającymi w Polsce w tym roku rocznicami – trzydziestolecia „Solidarności” oraz dwudziestej rocznicy restytucji Samorządu Terytorialnego – IV Forum Regionów stwarza sposobność do podsumowania osiągnięć transformacji społeczno-gospodarczej, w tym korzystania z dobrodziejstwa jakim są instytucje Samorządu Terytorialnego. Reformy przeprowadzone w 1990 roku, a następnie 1998 roku stanowią podstawę oceny korzyści, jakie odniosła Polska dzięki strukturze powołanych do życia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ocena ta jest ciągle kwestią otwartą. Zwłaszcza jeśli odnosimy ją do wyzwań, jakie wynikają z globalizacji procesów gospodarczych oraz problemów, które rodzi globalizacja m.in. rozwój metropolii przy równoczesnym zaniedbaniu rozwoju lokalnego.
IV Forum Regionów będzie okazją do przeglądu polityk regionalnych, inicjatyw oraz programów, które wykazują wysoką skuteczność w mobilizowaniu kapitału społecznego i przez to osiągają te cele, które definiują także główne polityki Unii Europejskiej (spójności, zrównoważonego rozwoju, innowacyjności).

Panel "Globalizacja a lokalność - pytania dla polityki regionalnej?"
Panel "Globalizacja a lokalność – pytania dla polityki regionalnej"

Tematy:

 •  Globalizacja, a lokalność – pytania dla polityki regionalnej
 •  Regionalne instrumenty wzmacniania kapitału społecznego
 •  Równoważenie rozwoju między "biegunem wzrostu" (ośrodki metropolitalne) a wspólnotami  lokalnymi.
 •  Rozwój społeczno – gospodarczy w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 •  Polityka regionalna a gospodarka oparta na wiedzy
 •  Finansowanie inwestycji samorządowych w dobie kryzysu

 

 

Marek Belka
Obrady IV Forum Regionów

 

 

Patronat nad ścieżką finansowa Forum Regionów pt.:  Wieloletnia prognoza finansowa – nowe podejście do planowania i zarządzania finansami publicznymi objął prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

 • Prognoza sytuacji makroekonomicznej dla Polski
 • Koncepcja Wieloletniej Prognozy Finansowej na szczeblu Budżetu Centralnego
 • Wieloletnia prognoza finansowa, założenia, zakres – wizja strony samorządowej
 • Budżet zadaniowy w kontekście tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Dyskusja

Janusz Lewandowski

Obrady IV Forum Regionów

Przebieg:

8 września 2010r., Krynica – Zdrój

 • Sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Wręczenie nagród Forum Ekonomicznego
 • Koncert galowy

9 września 2010r., Muszyna

 • Sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bankiet

10 września 2010r., Krynica – Zdrój

 • Sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Wydarzenia kulturalne

Goście Forum: W Forum Regionów wzięło udział ponad 200 przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy uczestniczyli również w wybranych wydarzeniach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Publiczność

Obrady IV Forum Regionów

 

Głównym Partnerem Forum Regionów jest Województwo Małopolskie