IV Forum Inwestycyjne (2011)
Tarnów 6 - 7 września 2011

 

Honorowy patronat
Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad

IV Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej.

Zdaniem ministra skarbu Aleksandra Grada zbudowanie silnych rynków kapitałowych jest największym sukcesem 20 lat transformacji gospodarczej w Polsce. Szef resortu podkreślił podczas IV Forum Inwestycyjnego, że priorytetem na najbliższe lata powinno być dalsze wzmacnianie tych rynków.

 - Moja ocena jest taka, że pomimo wielu różnych sukcesów polskiej transformacji i prywatyzacji, największym sukcesem polskiego procesu jest zbudowanie w ciągu 20 lat silnych rynków kapitałowych w Polsce i silnych instytucji, które tworzą ich ramy – mówił Grad we wtorek podczas panelu dyskusyjnego inaugurującego IV Forum Inwestycyjne w Tarnowie.

Jak przypomniał, w ciągu czterech ostatnich lat rząd Donalda Tuska przyjął, jako priorytet, że prywatyzacja ma wzmacniać krajowe rynki kapitałowe. „Robimy to z żelazną konsekwencją” – zaznaczył Grad.

Według niego najbliższe plany zakładają dalsze wzmacnianie doktryny zakładającej uczynienie z Warszawy najważniejszego centrum finansowego w regionie Europy środkowo-wschodniej.

 - Jestem przekonany, że to będzie bardzo wymierna korzyść na najbliższe lata. Wiemy jaka jest sytuacja na świecie i w strefie euro, jaki to ma wpływ na rynki, ale to nie będzie trwało wiecznie. Nie można się teraz wycofywać i należy tę doktrynę podtrzymywać – podkreślił szef resortu skarbu.

Przypomniał, że w gestii resortu skarbu pozostało około 230 spółek, w których ma on 100 proc. udziałów oraz ponad 30 z udziałami przekraczającymi 50 proc. W kolejnych 300 firmach Skarb Państwa jest mniejszościowym udziałowcem i dokończenie ich prywatyzacji będzie – zdaniem Grada – dużym wyzwaniem dla kolejnych rządów i ministrów skarbu.

Według jego zapowiedzi, w tym roku powinna zostać zrealizowana prognoza zakładająca pozyskanie około 15 mld zł z prywatyzacji.

Uczestniczący w dyskusji zastępca prezesa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy Yuri Yakovliev ocenił, że w ostatnich latach jego kraj znacząco przyhamował tempo reform strukturalnych w gospodarce, a prywatyzacja była realizowana chaotycznie, głównie jako narzędzie mające zapewnić wpływy do budżetu państwa.

Ukraińskie rynki kapitałowe są – jego zdaniem – mało płynne, nie przyciągają nowych inwestycji i w znacznym stopniu mają charakter spekulacyjny.

Yakovliev zapowiedział przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych na Ukrainie w ciągu najbliższych czterech lat i objęcie nimi takich ważnych sektorów gospodarki, jak energetyka (produkcja i dystrybucja), przemysł wydobywczy (głównie górnictwo węglowe), transport kolejowy i lotniczy oraz przemysł rolniczy i przetwórczy.

Według niego przychody z prywatyzacji powinny wynosić w tych latach od 50 do 70 mld hrywien rocznie. W tym roku osiągną one 10 mld hrywien.

Zdaniem prof. Bernardo Bortolottiego z Uniwersytetu w Turynie, polityka prywatyzacyjna stanowiła jeden z kamieni milowych gospodarki państw europejskich, ale w ostatnim czasie została przyhamowana z powodu kryzysu finansowego.

Brak chęci do prywatyzacji, to – według niego – jeden z głównych powodów obecnych problemów finansowych Włoch.

Kryzys zadłużenia powoduje, że prywatyzacja będzie kamieniem węgielnym pozwalającym na skonsolidowanie finansów publicznych w krajach zmagających się z kryzysem – ocenił.

W IV Forum Inwestycyjnym w Tarnowie uczestniczy około 300 osób: przedstawiciele rządów odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej, prezesi największych firm oraz dyrektorzy giełd i banków. Impreza poprzedza rozpoczynające się w środę Forum Ekonomiczne w Krynicy.

 

 

Organizator:
Instytut Studiów Wschodnich

Miasto Gospodarz:
Miasto Tarnów

Głównym Partnerem  Forum Inwestycyjnego jest Województwo Małopolskie:

 


Aleksander Grad
Z ramienia PO był wybierany posłem IV i V kadencji w okręgu tarnowskim. W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a w Sejmie V kadencji pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego i przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci został posłem, otrzymując 29 842 głosów. 16 listopada 2007 został powołany na urząd ministra skarbu państwa w rządzie Donalda Tuska.