IV Forum Energetyczne (2009)
Budapeszt 15 - 17 listopada 2009

 

Forum organizowane pod patronatem Prezydenta Węgier Laszlo Solyoma

Pobierz podsumowanie IV Forum Energeycznego 2009, plik w języku angielskim

 

Możliwości współpracy regionalnej w Europie Środkowo Wschodniej w nowych realiach polityczno-gospodarczych

 

W dobie kryzysu gospodarczego – niskich cen źródeł energii ale i niskiego wzrostu gospodarczego – zaistniały nowe możliwości współpracy w dziedzinie energetyki. Kryzys gazowy, który wystąpił w styczniu 2009 roku, uświadomił nam jeszcze wyraźniej konieczność współdziałania w sektorze energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy po tym doświadczeniu region jest lepiej przygotowany na sprostanie podobnym sytuacjom dziesięć miesięcy później?

Rok 2009 jest również rokiem zmian jeśli chodzi o scenę polityczną – w związku z nowym składem Komisji Europejskiej i nową administracją w Białym Domu kraje regionu czekają na zdefiniowanie kierunków polityki nie tylko w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, ale również w związku z rozwojem polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i wspieraniu energetyki odnawialnej.

Celem organizatorów IV Forum Energetycznego jest zgromadzenie czołowych polityków, biznesmenów i ekspertów zaangażowanych w szeroko pojęte kwestie energetyczne oraz stworzenie pola do debaty na temat możliwości współpracy w nowych realiach polityczno gospodarczych, jak również pokazanie nowej optyki rozwoju polityki energetycznej regionu oraz możliwości finansowania projektów energetycznych.

 

Program

15 listopada

Przyjazd uczestników / Rejestracja
Prezentacja “Inteligentna infrastruktura systemów energetycznych dla przyszłości”

16 listopada

I. Sesja plenarna: Energia jako czynnik sukcesu gospodarczego i niezależności politycznej

II. Panele dyskusyjne:
 

 1. Kryzys Finansowy a Polityka Energetyczna
 2. Bezpieczeństwo dostaw energii – Polityka czy Biznes?
 3. Trup w szafie: kryzys gazowy 2009 – lekcja dla Europy?
 4. Wzrost poprzez Innowacje: Energetyka i Nowe Technologie
 5. USA i Unia Europejska w przededniu konferencji klimatycznej w Kopenhadze
 6. UE – aktor czy statysta w kreowaniu polityki energetycznej?
 7. Inwestycje zagraniczne w sferze energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej?
 8. Polityka energetyczna Rosji w nowych realiach gospodarczych.
 9.  

III. Bankiet

17 listopada

I. Sesja plenarna: Wspólna polityka energetyczna UE: czy to absolutnie konieczne?

II. Panele dyskusyjne:
 

 1. W poszukiwaniu źródeł finansowania sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej
 2. Strategiczne projekty energetyczne
 3. Wyzwania dla rozwoju energetyki jądrowej
 4. Rola alternatywnych źródeł energii w miksie energetycznym – perspektywy rozwoju zielonej energii w nowych realiach gospodarczych
   

III. Lunch

 

 

 

 

Uczestnicy:

ponad 200 gości z regionu Europy Środkowej i pozostałych krajów Unii Europejskiej, USA, Azji Centralnej; politycy, eksperci, biznesmeni, dziennikarze.

Miejsce obrad:

Duna-Palace, Zrínyi u. 5, 1051 Budapest,
www.dunapalota.hu/index.php?fej1=01&fej2=02&oldal=teremlista

Zakwaterowanie gości:

Budapest Marriott Hotel ***** ; Apáczai Csere János u.4.
www.marriott.com/hotels/hotel-photos/budhu-budapest-marriott-hotel/

 

Więcej informacji:
o wszystkich edycjach Forum Energetycznego na naszej stronie internetowej oraz w serwisie: www.budapestenergyforum.eu

 

Organizatorzy:

            

 

 

Raport energetyczny Risø

Inteligentna infrastruktura systemów energetycznych przyszłości

Risø Energy Report 8
Edited by Hans Larsen and Leif Sønderberg Petersen
Risø DTU, September 2009, ISBN 978-87-550-3755-7, 72 p

Seria Energetycznych Raportów Risø została zapoczątkowana w 2002 r. Obecny 8 juz raport nawiązuje do potrzeby rozwoju infrastruktury systemu energetycznego w kierunku jego uelastycznienia, który pozwoli na lepsze wykorzystanie energii odnawialnej niż systemy dzisiejsze. Bardziej elastyczna infrastrukrura jest koniecznym warunkiem do osiągnięcia celów wyznaczonych przez IPCC w 2007 r. dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a także zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych dostaw energii we wszystkich regionach. Raport przedstawia ogólne podejście do przyszłych problemów systemów energetycznych, które mogą pojawić się w skali lokalnej, regionalnej jak również globalnej. Raport oparty jest na rozdziałach 1 – 7 Energetycznego Raportu Risø, na ich aktualizacjach, opiera się też na dostępnej literaturze międzynarodowej. Zawiera wkład pracowników z DTU Climate Change Technology.

 

Dzisiejszy system energetyczny jest wynikiem decyzji podjętych przed ponad wiekiem, i powstał zgodnie z podstawową zasadą mówiącą iż: energia wytwarzana jest w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. Nowa struktura dostaw opierająca się na tak zmiennych źródłach jak np. siła wiatru będzie wymagać o wiele bardziej elastycznego systemu energetycznego oraz nowego podejścia odbiorców energii. Jednak inwestorzy wymagają pewnej przewidywalności czyli ustalenia długoterminowych celów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz stabilizacji polityki energetycznej.

 

 

Prezentacja raportu Risø/ Risø raport presentation

Obejrzyj całą galerię