IV Forum Europa-Ukraina (2010)
Kijów 26 - 28 kwietnia 2010

          

 

 

    Ukrainie potrzebny jest rozważny dialog o tym, w jaki sposób będzie się ona inteegrować z Europą – napisał w liście skierowanym do uczestników IV Forum Europa-Ukraina prezydent Wiktor Janukowycz. Forum odbyło się w Kijowie w dniach 26-28 kwietnia 2010 roku.

Prezentacja "Ukraina 2009. Raport z Transformacji", fot. Piotr Droździk

   Obrady tegorocznego Forum stały pod znakiem podpisanych w Charkowie przez prezydentów Rosji Dmitrija Miedwiediewa i Ukrainy Wiktora Janukowycz  porozumień o przedłużeniu stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie o 25 lat.  Moskiewski dziennik „Komiersant” w relacji poświęconej obradom Forum napisał: „Początkowo Forum miało być poświęcone perspektywom wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Podpisana w Charkowie umowa spowodowała jednak, że uczestnicy Forum przyznawali, że Ukraina strategicznego wyboru już dokonała”. Niemiecki politolog z King's College, prof. Friedbert Pflueger stwierdził, że  z punktu widzenia Unii Europejskiej panuje pozytywne wrażenie, że Ukraina znów podejmuje decyzje i idzie do przodu. Nie jest jednak jasne, w jakim kierunku się porusza – dodał, wskazując na porozumienie zawarte z Rosją o przedłużeniu stacjonowania na Krymie Floty Czarnomorskiej oraz bardzo częste w ostatnim czasie spotkania między prezydentami i premierami Ukrainy i Rosji. Ocenił, że w Europie nie oczekiwano porozumienia o flocie i że dowodzi ono wyraźnych kroków Rosji w kierunku odzyskania pozycji na Ukrainie. – Prezydent Janukowycz miał dobry początek: przyleciał do Brukseli i potwierdził, że Ukraina będzie zmierzać drogą integracji z Unią Europejską(…) Ukraiński prezydent obiecał zbliżenie z Unią Europejską, a realne porozumienia podpisuje z Rosją – komentował politykę Ukrainy Pflueger. Wiceminister spraw zagranicznych Mołdawii Andriej Popow zauważył z kolei, że polityczny kurs Ukrainy wpisuje się w „globalną tendencję ocieplania stosunków z Rosją”. Przedstawiciele ukraińskich władz zapewniali jednak, że Ukraina jest gotowa wprowadzić reformy i będą one miały na celu zbliżenie z Europą. – Kurs na zbliżenie z Europą jest niezmiennym wyborem Ukrainy jako państwa i narodu – powiedział wicepremier Wołodymyr Semynożenko na otwarciu Forum i podkreślił, że reformy idą "europejską drogą". Semynożenko odczytał list premiera Mykoły Azarowa, który zapewnił, że Ukraina jest gotowa do rozszerzenia współpracy z UE i do podpisania umowy o stowarzyszeniu. Rząd w Kijowie jest gotów wprowadzać reformy – zapewnił. 
Jak jednak wskazał Oleksandr Chalyi, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Ukraina znajduje się w ciągłym rozdarciu między NATO, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym(OUBZ) i Rosją. – Ukraina nadal nie zdołała określić swojego statusu w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i jeśli nie zrobi tego w najbliższym czasie, to stanie się buforem między NATO i OUBZ. Chalyi  zaapelował by nie przedstawiać Ukrainy jako „puszki Pandory”, a przekształcić ją w „centrum kompromisu”. Podczas panelu „Stosunki rosyjsko-ukraińskie: dokonania, spory, racje”, znany dziennikarz radia Echo Moskwy  Wiktor Szenderowicz humorystycznie ocenił podpisaną przez Rosję umowę – Moim zdaniem 39 miliardów dolarów z umowy między Rosją i Ukrainą “gaz za Flotę” – to zbędny wydatek za przyjemność pomachania rosyjską flagą u wybrzeży Morza Czarnego – mówił Szenderowicz.

   Ważnym wydarzeniem Forum była prezentacja specjalnej publikacji "Ukraina 2009 – Raport z Transformacji". Raport pokazał wyraźnie problemy gospodarcze Ukrainy, której PKB w ubiegłym roku spadło o 15 proc. Produkcja metalurgiczna – największego segmentu tamtejszej gospodarki i głównego źródła wpływów budżetu (40 proc.) – skurczyła się o 30 proc. Eksport odnotował 41-proc. spadek. W opinii Andrieja Nieczajewa,  Prezesa Rosyjskiej Korporacji Finansowej, Rosja i Ukraina zderzyły się z podwójnym problemem – wzrostem inflacji i spadkiem produkcji. Viktor Pynzenyk, były Minister Finansów Ukrainy  zwrócił uwagę na rekordowy deficyty budżetu,  który wynosi  11,4% PKB,  a po uwzględnieniu innych zobowiązań sięga ponad 13%. Jego zdaniem nowa władza nie zmieniła tej polityki, nadal wzrasta obciążenie fiskalne dla budżetu. Tymczasem według deklaracji rządu  Ukraina nie ma problemów budżetowych i stopniowo wychodzi z kryzysu. – W I kw. odnotowaliśmy nieznaczny, ale mimo wszystko wzrost PKB. Wzrost produkcji przemysłowej sięgnął 10,8 proc. – mówił szef doradców prezesa Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Walerij Łytwycki uczestniczący w sesji plenarnej „Perspektywy współpracy gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej po kryzysie”. – W II i III kw. Ukraina ma szansę ogłosić początek wychodzenia z recesji. Jej koniec może nastąpić w ciągu 15 – 18 miesięcy – dodał. Minister Spraw Zagranicznych Węgier powiedział z kolei, że niewykorzystanym atutem gospodarczym Ukrainy jest jej ogromny  rynek wewnętrzny, dlatego też należy go otworzyć dla wielu graczy, a nie wiązać się z jednym partnerem. Transformacja systemu – modernizacja gospodarki a na końcu integracja z Unią Europejską – taka powinna być kolejność działań. Reformy są konieczne – należy robić wszystko, aby nie korzystać z zewnętrznych środków finansowych – podkreślił Balazs. 
- Ukraina potrzebuje wielkich inwestycji infrastrukturalnych, na które jest ogromne zapotrzebowanie . Trzeba tylko politycznego sygnału dla potencjalnych inwestorów. Inwestorzy oczekują  przewidywalności – potrzebne są jasne i przejrzyste reguły gry, bez względu na zmieniające się warunki. stwierdził Pascal Le Mière, dyrektor ds. rozwoju na Europę Środkową i WNP, Veolia Environmen  podczas debaty „Inwestycje zagraniczne na Ukrainie: szanse i bariery”. 
Ważną częścią Forum Europa-Ukraina była debata na temat bezpieczeństwa energetyczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mówiąc o roli Ukrainy w tej sferze Vaclav Bartuska, specjalny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa energetycznego w czeskim MSZ, stwierdził, że po zakończeniu budowy gazociągu Nord Stream w 2013 r. rosyjski gaz do Europy będzie płynął z Północy, nie ze Wschodu. Dodał, że największym problemem Ukrainy pozostaje brak przejrzystych reguł na rynku energetycznym, a także zużycie gazu kilkakrotnie przewyższające normę w niektórych krajach UE.
IV Forum Europa-Ukraina została zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz ukraińską Fundację „Zjednoczony Świat” W obradach Forum wzięło udział ponad 400 przedstawicieli rządów i parlamentów, ludzi biznesu, najważniejszych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych.

Pierwszym wydarzeniem Forum była prezentacja specjalnej publikacji "Ukraina 2009 – Raport z Transformacji". Raport pokazał wyraźnie problemy gospodarcze Ukrainy, której PKB w ubiegłym roku spadło o 15 proc.

Konferencja prasowa 26 kwietnia 2010

W centrum prasowym agencji Interfax-Ukraina odbyła się konferencja prasowa, poświęcona  IV Forum Europa Ukraina, w której wzięli udział prezes zarządu fundacji Zjednoczony Świat Eduard Prutnik, Dyrektor Programów Międzynarodowych Instytutu Studiów Wschodnich Robert Grey, i członek zarządu Fundacji „Zjednoczony Świat" Oleksij Plotnikow. Jak poinformowali organizatorzy podczas konferencji w obradach Forum ma uczestniczyć około 400 gości z Ukrainy, Rosji, a także państw Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Robert Grey powiedział, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej powinny zwracać szczególną uwagę na sytuację na Ukrainie, gdzie przemiany gospodarcze i polityczne osiągnęły znaczne rozmiary. Dlatego od czterech latach organizujemy Forum Europa-Ukraina, które stwarza politykom,  ludziom biznesu i ekspertom , możliwość przeprowadzenia szeroko zakrojonych dyskusji o przyszłości Ukrainy.  

Prezes zarządu fundacji Zjednoczony Świat podkreślił z kolei, że  podczas Forum, będą rozpatrywane problemy stosunków pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, wprowadzenia ruchu bezwizowego i strefy wolnego handlu. – Ważne miejsce podczas obrad Forum zajmie dyskusja o budowie przyszłego, wspólnego europejskiego domu. Powinniśmy skoncentrować się na omówieniu i opracowaniu strategii i propozycji, które maksymalnie przybliżą do siebie Ukrainę i Europę – powiedział.

Oleksij Płotnikow poinformował zaś, że podczas Forum zostanie także omówiony problem gotowości europejskich inwestorów do współpracy z Ukrainą w sferze wolnego handlu. – Chodzi o współpracę na równych warunkach, bez żadnych preferencji i ulg dal strony ukraińskiej – podkreślał Plotnikow

Na Forum oczekiwane jest przybycie miedzy innymi: premiera Ukrainy Myhola Azarowa (27 kwietnia); prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza(28 kwietnia); Michała Kamińskiego, szefa frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim; Minister Spraw Zagranicznych Węgier Pétera Balázsa oraz Wiktora Osipowa Wicepremiera i Ministra ds. Reintegracji. Spodziewani są także  członkowie Rządu i Rady Najwyższej Ukrainy. 

Uczestnicy Forum
Przedstawiciele: rządów i parlamentów, władz lokalnych i samorządowych, biznesu, najważniejszych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, świata nauki i kultury. Spodziewamy się około 200 uczestników z Ukrainy oraz 200 uczestników z krajów Unii Europejskiej, WNP i USA.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa
Udział w konferecji jest bezpłatny dla uczestników niebiznesowych.
Opłata konferencyjne dla uczestników biznesowych wynosi 1000 Euro i obejmuje:

  • dostęp do debat i wydarzeń towarzyszących;
  • materiały konferencyjne;
  • zakwaterowanie w Hotelu Dnipro (mapa);
  • transport z/do lotniska Boryspil i Hotelu Dnipro.

Opłata konferencyjna nie zawierająca rezerwacji hotelowej wynosi 800 Euro.
Forum będzie odbywać się w Domie Ukraińskim (2 Khreshchatyk St., Kijów).

 

III Forum Europa-Ukraina (luty 2009 r.). PanelBezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie i krajach Europy Środkowowschodniej: wpływ kryzysu gospodarczego, na zdjęciu od lewej: Dušan Kulka, Partner, Berman Group, Czechy; Michał Chyczewski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska; Patrick van Daele, Dyrektor Generalny Shell Ukraina; Nadir Shaikh, Szef zarządu Citibank Ukraina; Jorge Zukoski, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie;Douglas Hill, Dyrektor Generalny Coca–Cola Ukraina; George Logush, Wiceprezydent i Dyrektor krajowy Kraft Foods.

 

III Forum Europa-Ukraina (luty 2009 r.). Sesja plenarna: Ukraina a Unia Europejska: Następny krok ku zjednoczonej Europie?, na zdjęciu od lewej: Lech Wałęsa, były Prezydent Polski; Adrian Severin, Przewodniczący Delegacji do Komisji ds. Współpracy Parlamentarnej UE i Ukrainy, Rumunia;Hryhoriy Nemyria, Wicepremier Ukrainy; Giorgi Baramidze, Wicepremier, Minister ds. Europejskiej i Euro-Atlantyckiej Integracji, Gruzja.

III Forum Europa-Ukraina (luty 2009 r.). Panel: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowowschodniej wobec Europejskiej Polityki Energetycznej. Na zdjęciu od lewej: Steve Walsh, Prezydent AES Ukraina; Andrei Konoplyanik, Doradca zarządu Gazprombank, Rosja; Huseyn Chechenov, Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Nauki, Rada Federacji, Rosja; Mirosław Szkałuba, Wiceprezes PGNiG, Polska; Keith C. Smith, Ekspert w Centrum Strategicznych i Międzynarodowych Badań (CSIS), USA; Vitaliy Butenko, Dyrektor ds. Strategii, DTEK, Ukraina.

Pobierz podsumowanie II Forum Europa-Ukraina 2008, plik w języku angielskim

 

Partner Informacyjny

 

List premiera Ukrainy do uczestników Forum

Premier Ukrainy Mykoła Azarowa w specjalnym liście do uczestników IV Forum Europa-Ukraina wyraził przekonanie, że dialog, do którego dojdzie podczas Forum, będzie istotny jak nigdy dotąd oraz, że jego uczestnicy wezmą pod uwagę nowe realia polityczne i społeczno-gospodarcze  na Ukrainie i w Unii Europejskiej. 
- Rząd doskonale rozumie złożoność zadań jakie stoją przed nim i jest gotowy przeprowadzić reformy strukturalne,  by Ukraina mogła zająć godne miejsce wśród najbardziej rozwiniętych państw świata. Priorytetami realizowanej przez państwo polityki jest integracja europejska, zabezpieczenie stabilnego rozwoju oraz przeprowadzenie reform uwzględniających europejskie standardy – napisał premier Ukrainy 
Premier Azarow zapewnił, że Ukraina jest gotowa do rozszerzenia współpracy z UE i do podpisania umowy o stowarzyszeniu, która uwzględni utworzenie strefy wolnego handlu i wprowadzenie ruchu bezwizowego.  
- Jestem przekonany, że omówienie aktualnych problemów współpracy na linii Ukraina – Unia Europejska pozwoli określić perspektywy jej rozwoju w dłuższej perspektywie – napisał premier Azarow. 
Ukraiński premier życzył wszystkim  uczestnikom forum interesujących idei i konstruktywnych dyskusji.

 

Prezentacja raportu: "Ukraina 2009 – Raport z Transformacji". 

Ukraina 2009 – Raport z Transformacji (plik pdf)

Raport „Ukraina 2009": zaskakująco złe wyniki

IV Forum Europa – Ukraina rozpoczęło się od publikacji raportu "Ukraina 2009 – raport z transformacji". Wynika z niego, że nowy rząd i prezydent mają wiele do zrobienia.

Jak napisali autorzy raportu, wydanego przez Instytut Studiów Wschodnich, Ukraina mocno ucierpiała wskutek globalnego kryzysu gospodarczego połączonego z nieefektywnymi rządami Julii Tymoszenko. PKB Ukrainy spadło w 2009 r. o 15 proc. – to najgorszy wynik w całej Europie. Produkcja metalurgiczna – największego segmentu tamtejszej gospodarki i głównego źródła wpływów do budżetu (40 proc.) – skurczyła się o jedną trzecią. Eksport odnotował 41-proc. spadek.

W drugiej połowie roku pojawiły się pierwsze symptomy ożywienia, choć nadal niektóre sektory gospodarki notują straty. Kredyty są trudno dostępne i bardzo drogie, a finanse publiczne w zbyt dużym stopniu opierają się na zagranicznych długach. Autorzy raportu krytycznie oceniają też rządy Julii Tymoszenko, która nie umiała poradzić sobie ze zbyt dużym budżetowym i nie ograniczała wydatków budżetowych, mając na uwadze zbliżające się wybory prezydenckie, w których sama brała udział.

W zestawieniu krajów o największej wolności gospodarczej, Ukraina zajęła dopiero 162. miejsce na 179 badanych krajów, a także ostatnie w Europie. W 2009 r. Ukraina odnotowała spadek średniej płacy nominalnej do 250 USD w porównaniu do 420 USD w 2008 r. Raport przytacza też analizę agencji Standard & Poor's, z której wynika, że gospodarka Ukrainy w 2010 -2011 r. będzie rosła, ale wolno – w tempie 3,5 – 4% – z uwagi na poważny kryzys sektora bankowego i wysoką stopę bezrobocia. Przewidywana inflacja w 2010 r. to 13%.

Eksperci, którzy wzięli udział w panelu otwierającym Forum, byli zgodni – przed nowym prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem i utworzonym w 2010 r. rządem Mykoli Azarova stoją poważne zadania. Kraj wymaga przede wszystkim przeprowadzenia reform gospodarczych, stworzenia efektywnego systemu dostaw energii, umacniania demokratycznych instytucji. Tymczasem Ukraina niebezpiecznie zacieśnia stosunki z Rosją, a premier jest człowiekiem prezydenta, co może poważnie zmniejszyć swobodę polityczną w tym kraju.

- Kierunek, w którym obecnie zmierza Ukraina, może nie być dobry. Boję się np., że powstanie telewizja rządowa. Nie myślimy też o efektywności energetycznej, za bardzo uzależniamy się dostaw z Rosji. Nasz nowy rząd jest stabilny i większościowy, więc dobrze rokuje. Tylko czy rzeczywiście chce reformować kraj?  Mam nadzieję, ze gdy spotkamy się tu za rok, okaże się że nasze obawy były przesadzone, że Ukraina ma i dobre stosunki z Rosją, i silne, demokratyczne instytucje, i wolne media, i jest niezależna politycznie – mówił Oleksandr Susho, autor raportu.

- Ukraina jest na rozdrożu. Może teraz wyciągnąć wnioski z błędów poprzednich rządów. Trzeba jasno zdefiniować priorytety polityczne Ukrainy. To ważne, by dbać o dobre stosunki z innymi krajami, ale też o niezależność, którą po wielu latach niewoli Ukrainie udało się zdobyć – podsumował konferencję Dietmar Stuedemann , były ambasador Niemiec na Ukrainie.

IV Forum Europa – Ukraina w Kijowie trwa od 26 do 28 kwietnia.

Źródło: OnetBiznes  Autor: Martyna Mroczek

Prezentacja "Ukraina 2009 – Raport z Transformacji"