IV Europejski Kongres Samorządów

Kraków, 26-27 kwietnia 2018 roku


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Samorząd strategią dla przyszłości

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Data i miejsce:

 • 26–27 kwietnia 2018 roku
 • ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Sesja plenarna
 • Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Gala wręczenia nagród w konkursie Lider Samorządu
 • Bankiet
Dzień 2:
 • Bloki programowe
 • Dyskusje panelowe
 • Warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Sesja plenarna
 • Bankiet

Założenia programowe:

 • Czy samorządy są gotowe na RODO?
 • Decentralizacja czy centralizacja - jaka będzie przyszłość samorządu?
 • Film czynnikiem promocji i rozwoju gminy
 • Finanse samorządów - w poszukiwaniu efektywności
 • PPP – sposób na udane inwestycje w regionie
 • Redukcja nakładów UE na wsparcie rozwoju w regionach - nieunikniona przyszłość? Jaka strategia na najbliższe lata?
 • Szybko, skutecznie, wygodnie. Jak powinny wyglądać płatności w miastach?
 • Samorządowy program polityki zdrowotnej - obecne trendy i nowe możliwości jego finansowania
 • Jak samorządy mogą wspierać MŚP?
 • Magnetyzm miejsc – czyli jak promować miasta i regiony
 • Od firmy lokalnej do globalnej - czy regionalni przedsiębiorcy mogą być konkurencyjni na światowych rynkach?
 • Patriotyzm lokalny - czy pochodzenie ma znaczenie?
 • Podróże w czasie, czyli turystyka historyczna
 • Punktualnie, tanio, komfortowo. Rozwój transportu zbiorowego w regionie
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Rewolucja czy ewolucja? Współczesne miasta przemysłowe
 • Rozwój regionalnych rynków pracy
 • Skuteczne zarządzanie przestrzenią miejską
 • Sportowy samorząd - dlaczego sport się opłaca?
 • Wykluczenie transportowe. Jak temu zapobiec?
 • Wyzwania firm rodzinnych – co jest gwarancją sukcesu?
 • E-administracja w samorządzie i biznesie
 • Jak zaistnieć na innowacyjnej mapie kraju? - regionalne przykłady dobrych praktyk
 • Metropolie przyszłości - jak tworzyć aglomeracje smart?
 • Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia
 • Przemysł kreatywny w regionach - jak inspirować rozwój?
 • Rola inteligentnych specjalizacji w rozwoju gospodarczym regionu
 • Samorząd jako inwestor
 • Co obywatele sądzą o swojej gminie? Nowoczesne metody badania ocen jakości życia mieszkańców
 • Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań
 • Euroregiony – metoda na polepszenie współpracy międzyregionalnej
 • Jak wygrać wybory samorządowe?
 • Kobiety z pasją – recepta na sukces
 • Migracja – panaceum na problemy wyludniania się miast i regionów?
 • Nowe trendy i możliwości w opiece nad seniorem
 • Ochrona zdrowia w samorządach – w poszukiwaniu efektywności
 • Samorząd jako inwestor
 • Rola start-upów w budowaniu innowacyjnych regionów
 • Zastosowanie dronów w przestrzeni miejskiej w kontekście nowych regulacji UE
 • Zastosowanie technologii telefonii komórkowej do pomiarów przemieszczania się ludzi w obrębie infrastruktury miejskiej
 • Popularny zabytek w małej gminie – kłopot czy szansa?
 • Reporter z pensją od prezydenta
 • Rodzina to jest siła. Jak ją skutecznie wspierać?
 • Samorząd a historia
 • Samorząd na rzecz seniorów. Najlepsze praktyki
 • Społeczeństwo obywatelskie filarem rozwoju regionalnego
 • Wpływ kultury na rozwój lokalny
 • Gospodarka wodna w nowej odsłonie
 • Klęski żywiołowe – jak się przygotować, jak sobie radzić. Zarządzanie kryzysowe w samorządach
 • Ochrona środowiska ochroną regionu – eko-inwestycje w przyszłość
 • Regiony przyjazne dla rowerzystów – jak rozwijać turystykę rowerową
 • Rola uzdrowisk w rozwoju regionu
 • Smog kontra zdrowie mieszkańców
 • Zero Waste, czy to możliwe? W kierunku zrównoważonej gospodarki komunalnej
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w miastach i regionach
 • Zamówienie publiczne „in house” na odpady komunalne – kluczowe zagadnienia prawne i praktyczne

Goście Kongresu:

Ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugi etap rejestracji to rezerwacja hotelowa oraz opłaty związane z organizacją pobytu na Kongresie.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Partnerzy medialni:

Miasto Gospodarz