IV Europejski Kongres Samorządów

Kraków, 26-27 kwietnia 2018 roku


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Samorząd strategią dla przyszłości

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Data i miejsce:

 • 26–27 kwietnia 2018 roku
 • ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Sesja plenarna
 • Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Gala wręczenia nagród w konkursie Lider Samorządu
 • Bankiet
Dzień 2:
 • Bloki programowe
 • Dyskusje panelowe
 • Warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Sesja plenarna
 • Bankiet

Założenia programowe:

 • Czy samorządy są gotowe na RODO?
 • Decentralizacja czy centralizacja - jaka będzie przyszłość samorządu?
 • Film czynnikiem promocji i rozwoju gminy
 • Finanse samorządów - w poszukiwaniu efektywności
 • PPP – sposób na udane inwestycje w regionie
 • Redukcja nakładów UE na wsparcie rozwoju w regionach - nieunikniona przyszłość? Jaka strategia na najbliższe lata?
 • Szybko, skutecznie, wygodnie. Jak powinny wyglądać płatności w miastach?
 • Samorządowy program polityki zdrowotnej - obecne trendy i nowe możliwości jego finansowania
 • Jak samorządy mogą wspierać MŚP?
 • Magnetyzm miejsc – czyli jak promować miasta i regiony
 • Od firmy lokalnej do globalnej - czy regionalni przedsiębiorcy mogą być konkurencyjni na światowych rynkach?
 • Patriotyzm lokalny - czy pochodzenie ma znaczenie?
 • Podróże w czasie, czyli turystyka historyczna
 • Punktualnie, tanio, komfortowo. Rozwój transportu zbiorowego w regionie
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Rewolucja czy ewolucja? Współczesne miasta przemysłowe
 • Rozwój regionalnych rynków pracy
 • Skuteczne zarządzanie przestrzenią miejską
 • Sportowy samorząd - dlaczego sport się opłaca?
 • Wykluczenie transportowe. Jak temu zapobiec?
 • Wyzwania firm rodzinnych – co jest gwarancją sukcesu?
 • E-administracja w samorządzie i biznesie
 • Jak zaistnieć na innowacyjnej mapie kraju? - regionalne przykłady dobrych praktyk
 • Metropolie przyszłości - jak tworzyć aglomeracje smart?
 • Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia
 • Przemysł kreatywny w regionach - jak inspirować rozwój?
 • Rola inteligentnych specjalizacji w rozwoju gospodarczym regionu
 • Samorząd jako inwestor
 • Co obywatele sądzą o swojej gminie? Nowoczesne metody badania ocen jakości życia mieszkańców
 • Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań
 • Euroregiony – metoda na polepszenie współpracy międzyregionalnej
 • Jak wygrać wybory samorządowe?
 • Kobiety z pasją – recepta na sukces
 • Migracja – panaceum na problemy wyludniania się miast i regionów?
 • Nowe trendy i możliwości w opiece nad seniorem
 • Ochrona zdrowia w samorządach – w poszukiwaniu efektywności
 • Samorząd jako inwestor
 • Rola start-upów w budowaniu innowacyjnych regionów
 • Zastosowanie dronów w przestrzeni miejskiej w kontekście nowych regulacji UE
 • Zastosowanie technologii telefonii komórkowej do pomiarów przemieszczania się ludzi w obrębie infrastruktury miejskiej
 • Popularny zabytek w małej gminie – kłopot czy szansa?
 • Reporter z pensją od prezydenta
 • Rodzina to jest siła. Jak ją skutecznie wspierać?
 • Samorząd a historia
 • Samorząd na rzecz seniorów. Najlepsze praktyki
 • Społeczeństwo obywatelskie filarem rozwoju regionalnego
 • Wpływ kultury na rozwój lokalny
 • Gospodarka wodna w nowej odsłonie
 • Klęski żywiołowe – jak się przygotować, jak sobie radzić. Zarządzanie kryzysowe w samorządach
 • Ochrona środowiska ochroną regionu – eko-inwestycje w przyszłość
 • Regiony przyjazne dla rowerzystów – jak rozwijać turystykę rowerową
 • Rola uzdrowisk w rozwoju regionu
 • Smog kontra zdrowie mieszkańców
 • Zero Waste, czy to możliwe? W kierunku zrównoważonej gospodarki komunalnej
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w miastach i regionach
 • Zamówienie publiczne „in house” na odpady komunalne – kluczowe zagadnienia prawne i praktyczne

Goście Kongresu:

Ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugi etap rejestracji to rezerwacja hotelowa oraz opłaty związane z organizacją pobytu na Kongresie.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Główny partner medialny:

Partner strategiczny:

Tauron Polska Energia

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Partnerzy komercyjni:

TUW PZUW

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji  kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej).

Zgodnie z założeniami strategii w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: klientach korporacyjnych, podmiotach szpitalnych oraz programach typu affinity. Od 2018 r. swoją ubezpieczeniową grupę docelową firma wzbogaciła  o jednostki samorządu terytorialnego.

Orange Polska

Orange Polska to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Posiada największą w infrastrukturę w kraju.
Oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach, dostarcza kompleksowe rozwiązania dla biznesu, w tym jest kluczowym dostawcą rozwiązań IoT (Internet of Things) na polskim rynku. Wspólnie z Partnerami dostarcza rozwiązania, które pomagają obniżyć koszty, służą poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia mieszkańców miast i gmin.

Philips

Jako światowy lider w technologii medycznej, z ponad 125-letnim doświadczeniem w dostarczaniu znaczących innowacji, firma Philips angażuje się w tworzenie kompleksowych rozwiązań poprawiających jakości powietrza i zachęcanie pacjentów do kontrolowania jego stanu.

Firma Philips opracowała oczyszczacze powietrza, nawilżacze i urządzenia 2w1, redukujące wiele szkodliwych zanieczyszczeń i alergenów w powietrzu, które mogą powodować problemy zdrowotne, poprawiają jakość suchego powietrza, a także pomagają w kontrolowaniu jego jakości. Urządzenia Philips pozwalają oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem w pomieszczeniach.

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, która świadczy usługi bankowe dla osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Zgodnie ze strategią „Bank Jaki Chcesz”, Bank Zachodni WBK koncentruje się na rozpoznaniu potrzeb klientów oraz oferowaniu im produktów finansowych, które mogą sami dopasowywać do swoich wymagań.
Spółki z Grupy Banku Zachodniego WBK oferują fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing, faktoring, a także usługi maklerskie i zarządzania aktywami. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Supra Brokers

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, który w profesjonalny sposób zajmuje się risk managmentem dla naszych klientów. Dostarczamy dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji zgodny z normami ISO 9001 i 27001. Mamy ogólnopolski zasięg działania zgodnie z dewizą firmy „od Helu po Zakopane”.

DZP

DZP to największa polska kancelaria. Od 25 lat nasi eksperci doradzają klientom ze wszystkich branż gospodarki. W naszych biurach pracuje 150 ekspertów różnych specjalizacji.

Wyróżnia nas osobiste zaangażowanie, dostępność oraz pełne zrozumienie potrzeb klientów. Do problemów podchodzimy holistycznie. Wierzymy, że bliskie relacje przynoszą lepsze rozwiązania, a skuteczność zawdzięczamy ścisłej współpracy z klientami. Wysoka pozycja na rynku jest wynikiem wieloletniego doświadczenia, wprowadzania nowatorskich rozwiązań i pracy z wymagającymi klientami.

VPPlant

Virtual Power Plant (VPPlant) świadczy usługi zarządzania energią w nowoczesnych budynkach w celu obniżania kosztów i ułatwienia ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki technologii Enabler DSR, dostosowujemy zużycie energii elektrycznej i ciepła w budynkach wielkokubaturowych do zmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu odczuwalnego przez ludzi komfortu. Nasze usługi na basenach krytych obniżają wydatki na energię przy polepszeniu warunków higienicznych.

FBSerwis S.A.

FBSerwis S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie utrzymania infrastruktury, usług środowiskowych i efektywności energetycznej. Firma realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie ponad 1300 km dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbiera odpady komunalne od prawie 1 mln osób, posiada regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m².

Greygoose Outsourcing

Najwyższa jakość w obszarze zarządzania personelem, efektywne procesy rekrutacyjne oraz dbałość o formalności płacowe i prawne – tym się wyróżniamy. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu do pracy w polskich fabrykach profesjonalistów z Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainy. Motorem napędowym każdej firmy są pracownicy – my znajdujemy tych najlepszych, poprawiając wydajność produkcji i redukując koszty działalności naszych Klientów. Zaufały nam największe, światowe koncerny.

AVR S.A.

AVR S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej skupionej wokół AVR S.p.A z siedzibą w Rzymie.

Spółka założona została dla świadczenia usług : utrzymywania dróg i autostrad, utrzymywania zieleni miejskiej oraz świadczenia usług komunalnych. Poza zakresami usług wskazanymi wcześniej AVR S.A.. zainteresowana jest także działalnością w zakresie robót drogowych, budownictwa oraz rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka.

Dynamiczny rozwój spółki spowodował, iż w chwili obecnej realizuje ona kilkanaście kontraktów na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego utrzymując autostrady, drogi ekspresowe i wojewódzkie, a także odbierając odpady komunalne od mieszkańców miast i gmin. Współpraca z dużymi Zamawiającymi – w szczególności Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wykwalifikowana kadra, nowoczesny sprzęt oraz wdrożone w spółce standardy ISO sprawiają, że AVR S.A. jest w swoich działaniach skuteczna, efektywna i profesjonalna.

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

SSSE jest jedną z 14 specjalnych stref ekonomicznych, ulokowaną w północno – wschodniej części kraju. Łączny obszar to ponad 660 ha, z czego zagospodarowano już 64%. Gotowych do sprzedaży pozostało ok. 240 ha.

W Suwalskiej Strefie zainwestowało już ponad 110 przedsiębiorców, którzy łącznie ponieśli nakłady inwestycyjne w faktycznej wysokości ponad 3,5 mld złotych oraz zatrudniają ponad 10 tys. osób. Do końca marca Zarząd Spółki udzielił już 254 zezwoleń.

Polowiec i Wspólnicy sp. j.

Polowiec i Wspólnicy sp j. specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Zakres usług obejmuje wszystkie aspekty działalności gospodarczej w tym projekty z zakresu m.in. energetyki, kontraktów, restrukturyzacji, budownictwa. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w doradztwie biznesowym i strategicznym. Świadczy usługi zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami. Posiada biura w Krakowie i Gliwicach. Łączy praktykę z nauką, członkowie zespołu są autorami wielu publikacji naukowych.

Park-M

Park-M to lider rynku architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni. Od ponad 20 lat wyznaczamy standardy i kreujemy trendy w architekturze krajobrazu.  Wszechstronna, bogata i zróżnicowana oferta, stały zespół doskonałych specjalistów, profesjonalne i innowacyjne zaplecze sprzętowe, własna baza transportowa, kilkanaście lat doświadczenia, realizacje najbardziej prestiżowych inwestycji w Polsce oraz obecność na międzynarodowych rynkach.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni została założona w 2004 r. przez Marka Wierzbowskiego, prof. zw. UW, byłego partnera w zagranicznych kancelariach -Weil i Linklaters.  Specjalizujemy się  w zakresie  rynku kapitałowego, spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, prawa antymonopolowego, ochrony konsumentów i  pomocy publicznej,  sporów sądowych i arbitrażu, zamówień publicznych, prawa energetycznego, nieruchomości i budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego. Kancelaria jest wysoko pozycjonowana w  oficjalnych rankingach krajowych i międzynarodowych.

Veolia Polska

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. Dla zapewnienia najwyższej jakości usług i ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi.

Warbud

Warbud SA to spółka będąca jednym z największych generalnych wykonawców w Polsce, o silnej pozycji na rynku. W ciągu ponad 25 lat istnienia, zrealizowała 500 kontraktów ze wszystkich sektorów budownictwa – od obiektów kubaturowych, takich jak galerie handlowe, biurowce, osiedla i apartamentowce, poprzez obiekty inżynierii lądowej – stacje metra, drogi, mosty, po szpitale, inwestycje kulturalne, parki naukowo-technologiczne, aż po projekty z zakresu ochrony środowiska i elektrownie.

DomoVita

Ogólnopolski Program Marki DomoVita to reakcja na powszechny brak świadomości wysokiej jakości i walorów zdrowotnych wody z kranu oraz jej wpływu na jakość życia. Opracowany przez ekspertów z zakresu marketingu i medycyny, Program posługuje się sugestywną marką DomoVita i oferuje miastom niespotykane do tej pory wsparcie edukacyjne, promocyjne (markę, projekty graficzne, film reklamowy), obsługę PR – a teraz również intensywną kampanię lokalną.

Miasto gospodarz: