V Europejski Kongres Samorządów

Samorząd – razem dla przyszłości

Kraków, 8 – 9 kwietnia 2019 roku


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

REJESTRACJA

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Data i miejsce:

 • 8-9 kwietnia 2019 roku
 • ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Sesja plenarna
 • Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Gala wręczenia nagród
 • Bankiet
Dzień 2:
 • Bloki programowe
 • Dyskusje panelowe
 • Warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Sesja plenarna
 • Koktajl

Założenia programowe:

 • Alternatywne źródła finansowania rozwoju polskich regionów w kontekście nowej perspektywy finansowej UE
 • Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych
 • Finanse pod kontrolą - warsztaty dla skarbników
 • Finansowanie współpracy transgranicznej – instrumenty i możliwości
 • Gmina dobrze zorganizowana - warsztaty dla sekretarzy
 • Ile państwa, ile samorządu? Finansowanie budownictwa mieszkalnego
 • Renegocjacje Regionalnych Programów Operacyjnych – wyzwania vs oczekiwania
 • Strategia karpacka szansą na wsparcie południowych regionów Polski
 • Banchmarking poprzemysłowych miast. Jak uzyskać nową jakość?
 • Biznes i samorząd - konflikt czy symbioza?
 • Recepta festiwalowych miast na śpiewający sukces
 • Rola miast portowych w dzisiejszej Europie
 • Silny wizerunek regionu - jak przyciągnąć kapitał?
 • Suburbanizacja vs poszerzanie granic – jaka jest przyszłość miast?
 • Współpraca samorządów z ośrodkami badawczo-rozwojowymi
 • Design + Miasto – efektywna współpraca projektanta z samorządem
 • Jak być „smart” i nie przepłacać? Samorządowe inwestycje w inteligentne rozwiązania
 • Nowoczesne rozwiązania dla samorządu
 • Program zarządzany centralnie - realizowany lokalnie – wsparcie nowoczesnych inwestycji w regionach
 • Regionalne strategie innowacji
 • Smart City = Safe City – jak w mieście przyszłości zapewnić komfort i bezpieczeństwo?
 • Smart Village – czy jesteśmy na to gotowi?
 • Integracja migrantów - jak miasta i regiony sobie z nią radzą?
 • Jak miasta Europy współpracują w ramach bezpieczeństwa i prewencji?
 • Miasto przyjazne mieszkańcom - chwytliwe hasło, niełatwa praktyka
 • Polityka samorządowa a partie polityczne. Czy autonomia to science fiction?
 • Poszukiwany, poszukiwana: czy edukacja jest odpowiedzią na prawo popytu i podaży?
 • Rewitalizacja bez gentryfikacji czyli jak pozytywnie zmieniać miasto
 • Rola ośrodków kultury w aktywizacji mieszkańców i budowaniu wspólnoty lokalnej
 • Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy
 • Siła mieszkańców siłą miasta – rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego
 • Tożsamość lokalna i regionalna - jak ją rozwijać?
 • „Społeczeństwo plus”, jak pomóc i nie zaszkodzić?
 • Centra wolne od samochodów. Polska perspektywa a praktyka innych miast europejskich
 • Czysto, coraz czyściej – jak w mieście i gminie zapewnić ład i porządek?
 • Jak pogodzić globalne zobowiązania z realną polityką regionalną w dziedzinie niskich emisji?
 • Jak rozwijać turystykę w miastach o bogatym dziedzictwie historycznym?
 • Jak skutecznie prowadzić promocję turystyczną regionu?
 • Jedź z prądem, nie pod prąd! Czy przyszłość transportu miejskiego skazana jest na elektromobilność?
 • Miejski transport na minuty – dlaczego warto wypożyczać samochody, skutery i rowery?
 • Niekończąca się historia: smog. Jakie są szanse na skuteczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza?
 • Świadomy obieg. Jak skutecznie promować ekonomię cyrkularną?

Goście Kongresu:

Ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugi etap rejestracji to rezerwacja hotelowa oraz opłaty związane z organizacją pobytu na Kongresie.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Miasto gospodarz: