Inwestycje o kluczowym wpływie na kondycję finansową

Które z inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach miały kluczowy wpływ na kondycję finansową samorządu? Opiniami na ten temat dzielą się: Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Jan Chwiędacz – Burmistrz Miasta Imielin, Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Krzysztof Marcinowicz, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.

Źródła fotografii: oficjalne strony internetowe urzędów cytowanych osób.

Największy wpływ na finanse miasta w ostatnich latach miała priorytetowa inwestycja, jaką była budowa Drogi Regionalnej. To jednocześnie najbardziej kosztochłonna nasza inwestycja, pochłonęła 474 mln zł.

Praktycznie wszystkie inwestycje wpływają na naszą kondycję finansową. Za każdą z fabryk, centrów logistycznych czy finansowych stoją dochody w postaci podatków PIT i CIT, jakie wpływają do naszego budżetu. A to z kolei przekłada się na bardzo niski, bo jednoprocentowy, wskaźnik bezrobocia w regionie.

Kluczowy wpływ na wzrost finansów gminy mają nowi mieszkańcy, którzy budują tu domy, zwiększając tym samym udział w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości.

Zdecydowanie było to przygotowanie terenu i dróg w strefie przemysłowej, bo to przyciągnęło inwestorów i stworzyło im możliwości działania. Ale także budowa dróg oraz inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i oświatową, które spowodowały napływ mieszkańców.

Inwestycje związane z budową dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pozwoliły zwiększyć atrakcyjność terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Przekłada się to na zwiększenie ilości mieszkańców gminy oraz znaczący wzrost dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Najbardziej namacalnym wpływem inwestycji na budżet gminy była wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego, która pozwoliła na zmniejszenie kosztów o 70%.